Strona głównaPublikacje

Marzec 2024 r.

NEWSLETTER Nr 33 marzec 2024 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur nie wejdzie w 2024 roku. Wprowadzenie. Przyczyny odsunięcia w czasie wprowadzenia obligatoryjnego KSeF. Kiedy rozpocznie się obowiązkowy KSeF?. Konsultacje KSeF. Podatek minimalny za 2024 rok. Wprowadzenie. Możliwość odliczenia podatku minimalnego od „klasycznego” podatku CIT. Kogo dotyczy...

Styczeń 2024

NEWSLETTER Nr 32 styczeń 2024 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Rządowe wsparcie dla kredytobiorców. Wstęp. Projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych? Jak skorzystać z wakacji kredytowych? Terminarz wakacji kredytowych. Podsumowanie. Profil Zaufany. Wstęp. Wygaśnięcie ważności Profilu Zaufanego. Możliwości utworzenia Profilu Zaufanego. Wykorzystanie profilu zaufanego....

Październik 2023

NEWSLETTER Nr 31, październik 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Firma może domagać się zadośćuczynienia za negatywną opinię w Internecie. Wstęp. Rozstrzygnięcie. Mały ZUS Plus. Na czym polega Mały ZUS Plus? Kto może skorzystać z Małego ZUS-u Plus? Jak długo można korzystać z małego ZUS-u Plus? Nowa regulacja prawna. Trybunał...

Wrzesień 2023

NEWSLETTER Nr 30, maj – wrzesień 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści E-faktury w Polsce. Główne założenia nowej regulacji Co to jest KSeF? Do kogo skierowany jest KSeF? Jakie korzyści przyniesie przedsiębiorcom korzystanie z e-fakturowania? Podwyższenie stawki podatku od nieruchomości. Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wpływ decyzji gminy na wysokość podatku. Podwyższenie...

Kwiecień 2023

NEWSLETTER Nr 29, kwiecień 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści   Nie wydłużono terminów do sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych.  Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r.  Jak wyglądają terminy sprawozdawcze za 2023 rok? Sprawozdanie może podpisać jeden członek zarządu.  Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.  Wydłużenie terminów do składania deklaracji...

Marzec 2023

NEWSLETTER Nr 28, marzec 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Konsumencka pożyczka lombardowa. Geneza. Czym jest pożyczka lombardowa? Prowadzenie lombardu działalnością regulowaną. Rodzaje zabezpieczeń lombardowych i wykonanie umowy. Obowiązki informacyjne lombardu. Zawarcie umowy na odległość. Zasady dotyczące dzisiejszych lombardów. Nowe regulacje dot. rozwiązywania sporów zbiorowych pracy. Geneza. Zakres sporu zbiorowego....

Luty 2023

NEWSLETTER Nr 27, luty 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Prezes UOKiK z nowymi uprawnieniami będzie mógł ingerować w strukturę właścicielską spółek. Kto może odpowiadać za naruszenia prawa antymonopolowego?. Rozszerzenie katalogu uprawnień Prezesa UOKiK. Notariusze będą wydawać nakazy zapłaty. Notarialny nakaz zapłaty. Procedura odwoławcza. Nowy nabór do PKK. Dalsza rodzina...

Podsumowanie roku 2022.

NEWSLETTER Nr 26, styczeń 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Luty 2022 – nr 15.  Marzec 2022 – nr 16.  Kwiecień 2022 – nr 17.  Maj 2022 – nr 18. Czerwiec 2022 – nr 19.  Lipiec 2022 – nr 20.  Sierpień 2022 – nr 21.  Wrzesień 2022 – nr 22. ...

Grudzień 2022 rok

NEWSLETTER Nr 25, grudzień 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Kolejne podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prostsza zamiana użytkowania wieczystego nieruchomości we własność.  Proponowane rozwiązania. Wyjątki Ograniczenie czasowe. Przewidywane konsekwencje.  Indywidualne stawki amortyzacyjne dla nowych budynków i budowli niemieszkalnych. Indywidualne stawki i krótszy okres amortyzacji Gwarancje i poręczenia Banku Gospodarstwa...

Listopad 2022 rok

NEWSLETTER Nr 24, grudzień 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska   Spis treści Geneza. Powstanie fundacji rodzinnej Działalność gospodarcza fundacji Rodzinny charakter fundacji Organy fundacji Zarząd fundacji Rada nadzorcza. Beneficjenci i Zgromadzenie Beneficjentów.. Beneficjenci Zgromadzenie beneficjentów.. Odpowiedzialność fundacji Odpowiedzialność spadkobiercy. Odpowiedzialność członków organów. Audyt Kwestie podatkowe. Wpływ na gospodarkę. Zawarcie umowy o...