Zespół Kancelarii

Partnerzy

Izabela Malinowska

PARTNER | RADCA PRAWNY

Partner w Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Krakowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii.

Od 2012 roku partner w kancelarii Malinowski i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie

Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik  reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

W kancelarii kieruje praktyką inwestycji budowlanych i zamówień publicznych.

Specjalizacje:

 • Postępowanie sądowe
 • Prawo podatkowe
 • Prawo umów
 • Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne
 • Nieruchomości i proces inwestycyjny
 • Postępowanie arbitrażowe
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Koncesje
 • Prawo antymonopolowe
 • Obsługa podmiotów publicznych
 • Szkolenia i doradztwo
 • Umowy w obrocie gospodarczym

izabela.malinowska@wmalinowski.pl

Wawrzyniec Malinowski

PARTNER | RADCA PRAWNY

Obsługa procesów inwestycyjnych, w połączeniu z procesami restrukturyzacji pozasądowej

Postępowanie sądowe - w zakresie spraw odszkodowawczych

Reprezentacja Spółki

Angelina Krztoń

PROKURENT

Z Kancelarią Malinowscy i Wspólnicy współpracuje od 2015 roku. Swoją pracę rozpoczęła na stanowisku Asystenta Zarządu, pełniła funkcję prokurenta. W listopadzie 2018 roku została powołana na Prezesa Zarządu Spółki.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością.

W Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy kieruje i zarządza działalnością Spółki, rozdziela i koordynuje bieżące projekty oraz sprawuje kontrolę nad realizacją zadań.

Kierowanie i zarządzanie działalnością Spółki
Koordynacja bieżących projektów
Kontrola nad realizacją zadań

angelina.krzton@wmalinowski.pl

Adwokaci i Radcowie Prawni

Michał Krygowski

RADCA PRAWNY

Partner w kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek prawo. W 2006 r. ukończył aplikację sądową, w tym samym roku został wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Praktykę radcowską prowadzi od 2007 r. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Od 2018 roku partner w kancelarii Malinowski i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zarówno procesowym jak i materialnym oraz prawie spółek handlowych.

Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Specjalizacje:

Sprawy sądowe
Umowy w obrocie gospodarczym
Prawo pracy

michal.krygowski@wmalinowski.pl

Dawid Dąbrowski

ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (zarówno studiów prawniczych II jak i III stopnia). Aplikację adwokacką odbywał w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich. Egzamin adwokacki złożony został z wynikiem pozytywnym w 2013 r. W tym samym roku adw. Dawid Dąbrowski uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Zajmuje się obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. W pierwszej płaszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. W drugiej płaszczyźnie, w zakresie doradzania optymalnych rozwiązań ustrojowych w spółkach prawa handlowego.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa cywilnego - prawa kontraktowego zarówno na etapie przed jak i po zawarciu umów. Dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na etapie przed sądowym jak i w toku postępowania sądowego, czy egzekucyjnego. Z sukcesami wspiera klientów w toku prowadzanych negocjacji, jak również w trakcie dochodzonych należności w postępowaniach cywilnych.

Autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego. Uczestnik wielu paneli dyskusyjnych w trakcie organizowanych konferencji naukowych.

Specjalizacje:

Postępowanie sądowe w zakresie cywilnym
Postępowanie w zakresie karnym i karne skarbowym

dawid.dabrowski@wmalinowski.pl

Karolina Furtak

RADCA PRAWNY

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2019 roku mediator przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze osób fizycznych i przedsiębiorców. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących spraw rodzinnych, odszkodowań oraz błędów medycznych, a także w zakresie praw autorskich i nowych technologii. Ukończyła studia z zakresu doradztwa podatkowego i prawa rodzinnego z elementami psychologii, a także szkolenie z partnerstwa publicznoprawnego.

Prowadzi obsługę w języku angielskim i rosyjskim.

Specjalizacje:

Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Umowy w obrocie gospodarczym
Prawo rodzinne
Błędy medyczne

karolina.furtak@wmalinowski.pl

Prawnicy

Weronika Wierzbowska

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w 2016 roku. Od stycznia 2019 roku współpracuje z Kancelarią Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym i postępowaniem egzekucyjnym.

Posługuje się językiem angielskim.

weronika.wierzbowska@wmalinowski.pl

Dominika Gajewska

PRAWNIK

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracę z Kancelarią Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółką partnerską rozpoczęła w 2022 roku.

W Kancelarii zajmuje się głównie obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i postępowania egzekucyjnego, a także wspiera działalność pro bono Kancelarii w ramach pomocy prawnej świadczonej podopiecznym Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie.

Włada językiem angielskim.

dominika.gajewska@wmalinowski.pl

Administracja

Iwona Wrona

KIEROWNIK SEKRETARIATU

sekretariat@wmalinowski.pl

Klaudia Szczecina

ASYSTENTKA

klaudia.szczecina@wmalinowski.pl