SPECJALIZACJEWINDYKACJA

Kancelaria prawna – windykacja długów

Każdy przedsiębiorca może zetknąć się z nieuczciwym kontrahentem, który nie ureguluje płatności za wykonaną usługę czy dostarczone produkty. Aby nie stracić płynności finansowej, warto bez zwłoki podjąć działania w celu odzyskania kwoty widniejącej na wystawionej fakturze. Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest windykacja należności – zajmujemy się profesjonalnym odzyskiwaniem należności dla naszych Klientów.

Profesjonalne postępowanie windykacyjne

Prowadzimy postępowania windykacyjne na zlecenie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych będących wierzycielami. Nasze doświadczenie oraz know-how powodują, że możemy pomóc Klientom na każdym etapie dochodzenia należności. Nasza oferta to:

WINDYKACJA POLUBOWNA

Zdajemy sobie sprawę z obciążenia sądów i rozumiemy, że naszym Klientom zależy na szybkim odzyskaniu swoich pieniędzy. Z tego względu w pierwszej kolejności badamy przyczyny opóźnień w spłacie należności. Staramy się również wypracować porozumienie z dłużnikiem. Windykacja polubowna jest korzystna zarówno dla wierzyciela, jak i zadłużonej osoby czy firmy – pozwala ograniczyć koszty oraz doprowadzić do zaspokojenia roszczeń wierzyciela w możliwie najkrótszym czasie.

WINDYKACJA SĄDOWA

Jeżeli działania na etapie polubownym nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, reprezentujemy naszych Klientów przed sądem w postępowaniach nakazowych lub upominawczych. Współpracujemy też z kancelariami komorniczymi na terenie całej Polski. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się ze swojego zobowiązania w określonym przez sąd terminie, kierujemy wniosek do sprawnie działającego komornika i monitorujemy postępowanie egzekucyjne.

Nie możemy zagwarantować, że każdą sprawę zakończymy pełnym sukcesem. Angażujemy się jednak w każde powierzone nam zadanie, a windykacja zadłużeń jest przez nas prowadzona przy wykorzystaniu pełnej palety dozwolonych prawem narzędzi.

Windykacja zadłużeń – wyróżnia nas indywidualne podejście

Nasze działania są ukierunkowane na cel, jakim jest jak najszybsze odzyskanie należności dla Klienta. W każdej sytuacji działamy w granicach prawa, ale wyróżnia nas indywidualne podejście. Przed podjęciem pierwszych działań dokładnie zapoznajemy się z powierzoną nam sprawą. Ściąganie zadłużeń to usługa, w ramach której podejmujemy się także skomplikowanych spraw, w których dłużnik stara się ukryć majątek przed swoimi wierzycielami.

TRUDNA WINDYKACJA WYMAGA PODJĘCIA SPECJALNYCH ŚRODKÓW.

Aby zwiększyć szanse na odzyskanie należności, korzystamy z:

  • Wywiadowni gospodarczych. Wykorzystujemy raporty handlowe, aby ustalić stan finansowy dłużnika i opracować efektywną ścieżkę dochodzenia należności.
  • Usług detektywistycznych. Windykator nie zawsze jest w stanie w pełni ustalić majątek dłużnika. Doświadczeni detektywi są przygotowani, by szybko i sprawnie zlokalizować składniki wchodzące w skład majątku dłużnika, z których może odbyć się egzekucja.

Pracując nad sprawą powierzoną nam przez klienta, korzystamy również z innych narzędzi, w tym sprawdzamy bazę ksiąg wieczystych. Dzięki temu możemy wskazać rozwiązania prawne, które pozwolą wierzycielowi zabezpieczyć swoją należność. Gdy dług jest zabezpieczony, dłużnik ma mniejsze szanse uniknąć spłaty.

Dlaczego warto powierzyć nam windykacje zadłużeń?

Mamy ponad 20 lat zawodowego doświadczenia w obszarze ściągania zadłużeń na zlecenie podmiotów gospodarczych o różnej wielkości i zasięgu działania. Windykacja trudnych spraw czy dłużnik wekslowy – podejmujemy się prowadzenia spraw o różnym stopniu skomplikowania, w tym również tych, które wymagają niestandardowego podejścia.

NASZYM KLIENTOM ZAPEWNIAMY:

  • Wysoką jakość i bezpieczeństwo. Na bieżąco informujemy Wierzycieli o podejmowanych czynnościach i ich rezultatach. Jako kancelaria prawna poruszamy się w granicach prawa, dzięki czemu nie narażamy dobrego imienia naszych Klientów.
  • Kompleksową pomoc. Prowadzimy windykacje polubowne i sądowe. W ich ramach przygotowujemy dokumenty, w tym przede wszystkim wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych i wyjawienie majątku dłużnika.
  • Profesjonalne podejście. Działania podejmowane przez pracowników Kancelarii są ukierunkowane na odzyskanie należności dla Klienta. Nie działamy szablonowo – każdy Klient może liczyć na to, że pochylimy się nad jego sprawą.

Powierzenie dochodzenia należności naszej Kancelarii szczególnie opłaca się firmom, którym zależy na dalszej współpracy z dłużnikiem. Windykacja przeprowadzana przez doświadczony zespół pozwala kontrahentom zachować dobre relacje.

Windykacja – wynagrodzenie kancelarii

Na każdym etapie współpracy z naszymi Klientami działamy w sposób transparentny. Przed rozpoczęciem działań informujemy o kosztach. Każdy prowadzony przez nas proces windykacji zostaje zabudżetowany.

Firma windykacyjna może zaproponować jeden z dwóch modeli rozliczenia za swoją pracę:

  • na podstawie stawki godzinowej,
  • wynagrodzenie w przypadku odzyskania należności (tzw. success fee).

Wynagrodzenie naszej Kancelarii składa się z tych dwóch części. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie i poświęcamy wiele czasu, aby odzyskać należności dla naszych Klientów. Z tego względu nie prowadzimy spraw wyłącznie za samą premię, która jest uzależniona od uzyskanych efektów. Zaproponowany przez nas model rozliczenia jest korzystny dla Klienta – angażujemy się w każdą sprawę, aby uzyskać jak najlepszy rezultat.

Kontakt

BIURO
ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego 3,
31-305 Kraków, Polska
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt: 9:00 – 17:00