O nas

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Wawrzyniec Malinowski, który rozpoczął praktykę w 2001 roku w Krakowie. Spółka Partnerska powstała w roku 2010.

Partnerami spółki Malinowscy i Wspólnicy są Radcowie Prawni: radca prawny Wawrzyniec Malinowski, radca prawny Izabela Malinowska oraz radca prawny Michał Krygowski.

Zespół prawników Kancelarii obsługuje Klientów na terenie całej Polski, ale także poza jej granicami.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami, doradzamy i zapewniamy pomoc i ochronę prawną, mając nadzieję, iż sukcesy naszych Klientów są – po części – także naszym udziałem.

Kancelaria świadczy pomoc prawną, dedykowaną w głównej mierze przedsiębiorcom. Podział na specjalizacje oraz dobór prawników ma zapewnić z jednej strony możliwie dużą wszechstronność świadczonych usług, z drugiej zapewnić wysoki stopień specjalizacji w ramach poszczególnych działów.

Obsługa prawna prowadzona jest w ramach działów odpowiadających specjalizacjom Kancelarii. Jednocześnie do bieżącej opieki nad każdym z Klientów delegowany jest pracownik Kancelarii, odpowiadający za kontakt z Klientem, informowanie o aktualnym stanie spraw, rozwiązujący bieżące problemy. Wszystko to, by zapewnić Klientom możliwie szybki i łatwy dostęp do specjalistycznych usług prawnych.

Grupa kapitałowa MW

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy jest jednym z podmiotów należących do Grupy kapitałowej MW, która została założona w 2018 roku. Celem grupy jest zapewnienie jej Klientom kompleksowej obsługi w zakresach obsługi prawnej, zarządczej, finansowej, a w razie konieczności także księgowej, czy windykacyjnej. Całość skoordynowanego pakietu usług ma na celu wesprzeć Klienta w procesie rozwoju jego biznesu lub w procesie restrukturyzacji.

Podmioty należące do grupy kapitałowej:

MW ASSET Management S.A. – Spółka powstała w celu realizacji projektów inwestycyjnych, prowadzonych przez jej akcjonariuszy. Formuła inwestowania, przyjęta przez spółkę z czasem stała się atrakcyjna dla szerszego grona inwestorów. Sukcesywnie zwiększamy zatem zasięg naszych inwestycji, otwierając się jednocześnie na nowych Inwestorów.

Wspieramy naszych partnerów pozyskując kapitał na rozwój lub sprzedaż ich przedsiębiorstw, doradzając w kluczowych decyzjach dotyczących fuzji i przejęć, doskonaląc kluczowe procesy biznesowe, przeprowadzając restrukturyzacje finansowe. Doradzamy również podmiotom, które są zainteresowane przejęciem lub inwestycją w firmy działające na terenie Polski.

Dzięki naszym kontaktom jesteśmy w stanie uzyskać atrakcyjne parametry inwestycyjne. Szanując czas naszych Inwestorów w optymalny i kompleksowy sposób przeprowadzić transakcję.

MW Management & Claims Sp. z o.o. – W ramach swojej działalności skupia grono ekspertów z zakresu finansów, zarządzania i prawa. Spółka wspiera swoich Klientów pozyskując kapitał na rozwój lub sprzedaż ich przedsiębiorstw, doradzając w kluczowych decyzjach dotyczących fuzji i przejęć, doskonaląc kluczowe procesy biznesowe, przeprowadzając restrukturyzacje finansowe. MW Management & Claims Sp. z o.o. doradza swoim Klientom zainteresowanym przejęciem lub inwestycją firmy w Polsce. Dzięki pozyskanym kontaktom jest w stanie dotrzeć do atrakcyjnych celów inwestycyjnych oraz w optymalny i kompleksowy sposób przeprowadzić transakcję. Spółka współpracuje z finansowymi i branżowymi Inwestorami, globalnymi i lokalnymi. Zrealizowane przez nich transakcje sięgają nawet kilkuset milionów złotych.

Aegis Legal Sp. z o.o. – Specjalizuje się w windykacji należności zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych na terenie całej Polski. Działania windykacyjne realizowane są na kilku etapach: etapie polubownym, etapie postępowania sądowego, oraz etapie egzekucyjnym. Ponadto, spółka zajmuje się obrotem wierzytelnościami, pośrednictwem pieniężnym, działalnością związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, a także zarządzaniem funduszami.

MW Finance & Accountancy Sp. z o.o. – To nowoczesne biuro rachunkowe z misją świadczenia profesjonalnych usług z zakresu księgowości, doradztwa biznesowego oraz podatkowego. Dzięki współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład grupy, zakres świadczonych usług pozwala w pełni wykorzystać możliwości rozwoju prowadzonych przez Klientów działalności.

Dotychczasowa działalność podmiotów z grupy kapitałowej pozwoliła na pozyskanie licznej sieci kontaktów i Klientów.