SPECJALIZACJEBIEŻĄCA OBSŁUGA

Kancelaria Malinowscy i Partnerzy

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby wspierać przedsiębiorców w ich codziennej pracy, nasza Kancelaria stworzyła usługę doradztwa prawnego dla firm. Właściciel firmy zapewniając sobie merytoryczne wsparcie doświadczonego zespołu prawników może liczyć, że zminimalizuje ryzyko podjęcia decyzji, która w przyszłości mogłaby mieć dla niego negatywne skutki. Naszym Klientom zapewniamy stałe i kompleksowe wsparcie w codziennej działalności na rynku.

Opracowywanie wewnętrznej dokumentacji Klienta

Przejmujemy na siebie przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych podmiotowi gospodarczemu do prawidłowego funkcjonowania. Prawnicy z naszej Kancelarii przygotowują wzory umów i regulaminów. Można nam zlecić stworzenie projektów uchwał i aktów wewnętrznych. Czuwamy nad poprawnością dokumentacji pracowniczej – konstruujemy umowy o pracę oraz umowy o współpracy, mając na względzie interes naszego Klienta.

Oferujemy przede wszystkim stałą współpracę polegającą na monitorowaniu zmian w prawie i zapewnianiu stałej zgodności dokumentacji z przepisami.

Windykacja wierzytelności

Nasza oferta obejmuje windykację wierzytelności. Firmy są szczególnie narażone na problemy z płynnością finansową. W skrajnych przypadkach nieuczciwi kontrahenci mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa i dlatego tak istotny jest czas. Dla naszych Klientów zajmujemy się odzyskiwaniem należności – podejmujemy działania w zakresie zarówno windykacji polubownej, jak i sądowej.

Mimo że zawsze próbujemy porozumieć się z dłużnikiem, naszym celem jest skuteczne wyegzekwowanie należności – gdy jest to niezbędne i uzasadnione, kierujemy sprawę do sądu i następnie kancelarii komorniczej. W ramach oferowanych usług prowadzimy także negocjacje ugodowe i mediacje z kontrahentami naszego Klienta.

Prowadzenie audytów prawnych

W czasie działalności firmy na rynku powstaje w niej wiele dokumentów. Zmieniające się przepisy prawa wymuszają systematyczne analizowanie zapisów znajdujących się choćby w dokumentacji pracowniczej. Naszym Klientom proponujemy usługę audytu prawnego, w ramach której analizujemy m.in. umowy podpisane z kontrahentami, umowy zawarte ze wspólnikami czy akty założycielskie.

Celem niezależnego audytu prawnego jest sprawdzenie, czy dokumenty nie wymagają zmian i czy w odpowiedni sposób zabezpieczają interesy naszych Klientów. Efektem naszej pracy jest dostarczenie Klientowi raportu wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Reprezentacja przed organami państwowymi oraz kontrahentami

Zarówno rozpoczynając, jak i prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma styczność z podmiotami instytucjonalnymi na różnych szczeblach. Odciążamy naszych Klientów z konieczności kontaktowania się z urzędnikami, dając im możliwość pełnego skoncentrowania się na rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonujemy to zadanie profesjonalnie i rzetelnie, mając zawsze na uwadze interesy naszego Klienta.

Reprezentacja Klientów przed organami państwowymi i kontrahentami odbywa się na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa (ogólnego, rodzajowego, szczegółowego). Każdemu Klientowi rozpoczynającemu z nami współpracę gwarantujemy dyskrecję.

Opracowywanie oraz opiniowanie umów handlowych

Jedną z naszych specjalności jest prawo gospodarcze. W ramach bieżącej obsługi firmy oferujemy opracowywanie i opiniowanie umów handlowych. W biznesie to właśnie umowy handlowe kształtują obowiązki i prawa stron – warto pochylić się nad znajdującymi się w nich zapisami, aby w pełni zabezpieczały one interesy przedsiębiorcy. Prawnicy z naszej Kancelarii oferują pomoc polegającą zarówno na przeanalizowaniu zapisów zamieszczonych w umowie, jak i przygotowaniu wzoru umowy.

Dzięki współpracy z adwokatami i radcami prawnymi z różnych dziedzin prawa nasza Kancelaria ma doświadczenie w analizowaniu i opracowywaniu różnych umów, w tym przede wszystkim: umów sprzedaży udziałów, umów z zakresu prawa budowlanego, umów menedżerskich czy umów cywilnoprawnych.

Sporządzanie opinii prawnych

Dla Klientów biznesowych sporządzamy opinie prawne. Przed przystąpieniem do pracy zawsze wnikliwie zapoznajemy się ze stanem faktycznym oraz celami, jakie przedsiębiorca ma zamiar osiągnąć. Wspieramy zarówno podmioty gospodarcze dopiero wchodzące na rynek, jak i te, które funkcjonują na nim od dłuższego czasu – opracowujemy m.in. opinie prawne na potrzeby wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

Dbamy o to, aby przygotowane przez nas opinie prawne były przejrzyste i napisane w przystępny sposób. Każdy z naszych Klientów może dodatkowo liczyć na porady prawne w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej. Dzięki indywidualnemu podejściu zawsze odpowiadamy na zgłaszane przez Klienta problemy, a nasza usługa ma zindywidualizowany charakter.

Doradztwo w zakresie umów dotyczących finansowania

Rozwój firmy uzależniony jest od dostępu do środków finansowych. Nie tylko firmy debiutujące na rynku starają się o kapitał z instytucji zewnętrznych, w tym przede wszystkim z banków czy firm leasingowych – o finansowanie występują także dojrzałe podmioty gospodarcze. Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie umów dotyczących finansowania.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów, prawnicy z naszej Kancelarii analizują szkice umów zaproponowane przez banki i firmy leasingowe. Wskazujemy niekorzystne zapisy i przygotowujemy własne propozycje, których treść może być następnie negocjowana z przedstawicielami banku.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Dostęp do bieżącego wsparcia prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa jest dla wielu przedsiębiorców kluczowy – gwarantuje im spokój i bezpieczeństwo. Jednocześnie dzięki stałej współpracy z gronem ekspertów nie ma obawy, że interesy przedsiębiorcy zostaną naruszone przez wadliwie skonstruowaną umowę czy zignorowanie zmian w prawie. Prowadząc firmę, warto mieć u swojego boku specjalistów, którzy wesprą swoją wiedzą i pomogą podjąć optymalne decyzje biznesowe.

Kontakt

BIURO
ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego 3,
31-305 Kraków, Polska
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt: 9:00 – 17:00