ZESPÓŁ KANCELARII

https://wmalinowski.pl/wp-content/uploads/2024/04/Wawrzyniec-Malinowski.jpeg

Wawrzyniec Malinowski

PARTNER | RADCA PRAWNY

Partner w Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 roku jako pracownik jednej z krakowskich Kancelarii.

Od 2011 roku jest partnerem zarządzającym w kancelarii Malinowski i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie.

Wawrzyniec Malinowski obsługuje od strony prawnej procesy inwestycyjne. Specjalizuje się w procesach polegających na akwizycji połączonej z miękką restrukturyzacją przejmowanych podmiotów. Od 2006 roku posiada uprawnienia syndyka, następnie doradcy restrukturyzacyjnego. Zasiada w radach nadzorczych, w tym spółek giełdowych. Zarządza też spółką inwestycyjną, będącą częścią grupy kapitałowej, w której partnerzy Kancelarii są akcjonariuszami. Wcześniej zajmował się procesem sądowym, szczególnie w zakresie spraw odszkodowawczych wynikających z obrotu gospodarczego;

Specjalizacje

  • OBSŁUGA PRAWNA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I DORADZTWO TRANSAKCYJNE
  • RESTRUKTURYZACJA POZA SĄDOWA
  • PROCES SĄDOWY
  • TRUDNE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE