BiuletynStyczeń 2024

2024-01-27

NEWSLETTER

Nr 32 styczeń 2024 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców.

Wstęp.

Projekt ustawy o wakacjach kredytowych.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Terminarz wakacji kredytowych.

Podsumowanie.

Profil Zaufany.

Wstęp.

Wygaśnięcie ważności Profilu Zaufanego.

Możliwości utworzenia Profilu Zaufanego.

Wykorzystanie profilu zaufanego.

Krajowy System e-Faktur – wyzwanie dla Przedsiębiorców.

Wstęp.

Obowiązek wystawiania e-Faktur.

Data na fakturze.

Problemy w oznaczaniu odbiorcy faktury.

E- Faktury bez załączników.

Struktura logiczna faktury.

Rolnicy ryczałtowi a wystawienie faktur.

Problem faktury w walucie obcej.

Podsumowanie.

 

 

 

Rządowe wsparcie dla kredytobiorców

Wstęp

 

Rząd w lipcu 2022 r. zainicjował pomoc kredytobiorcom poprzez przyjęcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Mechanizm „wakacji kredytowych” umożliwiał przesunięcie dat spłaty kredytu hipotecznego, zarówno w obszarze kapitałowym, jak i odsetkowym – stąd też po wznowieniu spłacania rat, nie będzie zaległych odsetek do spłacenia. Zawieszenie spłat nie oznacza jednak, że raty są anulowane. Zostają one dopisane do harmonogramu spłat po zakończonych „wakacjach” (bez naliczania dodatkowych odsetek).

W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku można było nie spłacać łącznie ośmiu rat kredytowych. Ustawowe wakacje kredytowe zostały wprowadzone w celu pomocy kredytobiorcom, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają problem ze spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Projekt ustawy o wakacjach kredytowych

 

Dnia 3 listopada 2023 r. do Sejmu poprzedniej kadencji została skierowany projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przyjęta przez Radę Ministrów. Zgodnie z proponowanym przez rząd planem, w nadchodzącym roku będzie istniała opcja odroczenia spłaty kredytu na warunkach obowiązujących w 2023 roku. Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć złotowych kredytów hipotecznych, zawartych przed 1 lipca
2022 r.

Koszty rządowego programu wsparcia kredytobiorców w całości ponoszą banki, co obniża przychody odsetkowe i negatywnie wpływa na poziom zysków.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych?

 

W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów, lista osób uprawnionych do skorzystania z tej możliwości zostanie zawężona. Zawieszenie spłaty będzie dostępne jedynie dla kredytobiorców, których pierwotna kwota udzielonego kredytu nie przekraczała 400 tysięcy złotych.

Ministerstwo podało, iż istnieje również opcja zawieszenia spłaty kredytu, jeżeli wartość kapitału udzielonego w ramach kredytu przekroczy 400 tysięcy złotych, ale nie przekroczy 800 tysięcy złotych. W takiej sytuacji koszt obsługi kredytu, obejmujący zarówno ratę kapitałową, jak i odsetkową, musi stanowić ponad 50 procent dochodu gospodarstwa domowego. Osoba składająca wniosek o korzystanie z wakacji kredytowych musi potwierdzić spełnienie tego warunku, uwzględniając średni miesięczny dochód z trzech poprzedzających złożenie wniosku miesięcy. Powyższe zasady mają na celu sprawienie, by z pomocy w postaci wakacji korzystały tylko osoby faktycznie tego potrzebujące.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

 

Kredytobiorcy, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej swojego banku. Tam dostępne są informacje dotyczące procedury składania wniosków. Wniosek można złożyć nie tylko osobiście podczas wizyty w placówce bankowej, ale także za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub drogą mailową. Należy pamiętać o tym, że pomoc kredytobiorcy jest w interesie samego banku. Bankom zależy na ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta, tak by mógł dalej spłacać zobowiązanie.

Terminarz wakacji kredytowych

 

Z wakacji kredytowych w 2024 roku będzie można skorzystać już od 1 marca 2024 roku. Wynika to z faktu konieczności wejścia w życie przepisów projektu ustawy. Pierwsze zawieszenie będzie więc trwało do 31 marca. Na każdy kolejny kwartał roku będzie przypadać jeden miesiąc, w którym będzie można zawiesić opłacanie kredytu. Łącznie w 2024 roku kredytobiorca będzie mieć 4 miesiące wakacji od płacenia rat. To spłacający podejmuje decyzje o tym, kiedy i ile razy skorzysta z tej możliwości.

Podsumowanie

 

Z ekonomicznego punktu widzenia, skorzystanie z wakacji kredytowych było opłacalne dla każdej osoby spełniającej kryteria uprawniające do tego świadczenia. Osoby posiadające stabilną sytuację finansową miały możliwość przyspieszenia spłaty swojego zobowiązania. Wystarczyło przeznaczyć środki, które zazwyczaj byłyby przeznaczone na regularną ratę, na dodatkową spłatę długu.

Z informacji udostępnionych przez resort wynika, że dotychczasowa liczba wakacji kredytowych obejmuje 1,09 miliona kredytów mieszkaniowych. W przypadku tych kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły prośby o zawieszenie spłaty.

 

Profil Zaufany  

 

Wstęp

 

Przy załatwianiu spraw urzędowych częstym wymogiem jest potwierdzenie swojej tożsamości. Jedną z form potwierdzania tożsamości przez Internet jest wykorzystanie bezpłatnego profilu zaufanego (eGo). Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej, składającym się z loginu i hasła. Profil zaufany umożliwia obywatelom zalogowanie się do e-usług publicznych, tj. biznes.gov.pl, ePUAP czy Twój e-PIT. Dzięki niemu można również podpisywać i wysyłać dokumenty do licznych urzędów.

Korzystanie z profilu zaufanego jest dostępne dla każdego, kto ma numer PESEL oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Obcokrajowiec także może założyć profil zaufany, pod warunkiem, że posiada numer PESEL.

Posiadacz profilu zaufanego może obecnie skorzystać z szerokiej listy usług on-line, na różnych portalach administracji publicznej. Posiadacz profilu zaufanego może na stronie EPUAP m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty bądź Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Skrót ePUAP oznacza Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, na której można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet, podpisując się profilem zaufanym. Jednym z dodatkowych zabezpieczeń przy korzystaniu z profilu zaufanego jest autoryzacja poprzez wiadomość SMS.

Należy jednak pamiętać, iż profil zaufany nie jest tym samym co kwalifikowany podpis elektroniczny. Zarówno podpis elektroniczny, jak i ePUAP są podpisami potwierdzającymi tożsamość. Profil zaufany ma jednak węższe zastosowanie, gdyż można go użyć jedynie w spraw urzędowych. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym z kolei można dodatkowo podpisywać niektóre dokumenty komputerowe (np. PDF) bądź e-maile.

Wygaśnięcie ważności Profilu Zaufanego

 

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata. Podczas pandemii ważność profilu zaufanego była automatycznie przedłużona. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ważność profili trzeba już przedłużać samodzielnie. Dnia 31 października 2023 roku minął ostateczny termin na przedłużenie ważności działania profilów zaufanych. O konieczności przedłużenia ważności profilu informowano posiadaczy za pośrednictwem wiadomości SMS. Osoby, którym nie udało się ich przedłużyć w terminie, mogą ponownie założyć nowy profil. Jeżeli mimo tego nie udało się przedłużyć ważności profilu zaufanego, można założyć nowy profil przez Internet.

Dla tych, którzy nie byli w stanie przedłużyć ważności swojego profilu zaufanego lub doświadczyli trudności technicznych związanych zarówno z bankowością elektroniczną, jak i systemem, usługa utraciła swoją ważność. Wraz z końcem października posiadacze profili zaufanych napotkali poważne, utrzymujące się przez wiele godzin trudności z dostępem do funkcjonalności narzędzia. Prawdopodobnie wynikało to z przeciążenia systemu, gdyż wielu posiadaczy zdecydowało się przedłużyć ważność swoich profili zaufanych w ostatniej chwili.

Możliwości utworzenia Profilu Zaufanego

 

Profil zaufany można założyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, za pomocą np. internetowego konta bankowego, konta w systemie Envelo Poczty Polskiej, dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany możemy również założyć przez Internet i potwierdzić go w trakcie wizyty w Punkcie Potwierdzającym. Obywatele mają do dyspozycji wiele sposobów na utworzenie profilu zaufanego. Poniżej przedstawiamy ich  listę:

 1. Wypełnienie wniosku online

Obywatel w pierwszym kroku wypełnia prosty wniosek online na stronie internetowej www.pz.gov.pl, a następnie potwierdza swoją tożsamość udając się do jednego z 2000 punktów w Polsce i na całym świecie. Placówki te to najczęściej urzędy miasta, oddziały ZUS bądź urząd skarbowy. Lista punktów znajduje się pod adresem: www.pz.gov.pl.

 1. Załóż Profil Zaufany przez Bank

Profil Zaufany można założyć przez system bankowości elektronicznej bądź za pomocą innego dostawcy tożsamości. Po zalogowaniu się do platformy bankowości internetowej, odszukaj sekcję umożliwiającą utworzenie profilu zaufanego. W różnych bankach ta opcja może być umieszczona w odmiennym miejscu. Nie musisz już nic potwierdzać, bank sam przekaże twoje dane do serwisu http://pz.gov.pl.

Możesz założyć profil zaufany jeśli posiadasz konto internetowe, w którymś z poniższych banków:

 • ING Bank Śląski
 • Bank Pekao
 • mBank
 • Santander
 • PKO Bank Polski
 • Bank Millennium
 • Inteligo
 • Envelo (Grupa Poczty Polskiej)
 • Alior bank
 • T-mobile bank
 1. Wykorzystanie e-dowodu

Istnieje możliwość założenia profilu zaufanego za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną i czytnikiem NFC. Jeśli posiadasz nowy dowód osobisty (e-dowód), który został wydany po 4 marca 2019 r., oraz smartfon z czytnikiem zbliżeniowym NFC możesz założyć profil zaufany przykładając swój dowód osobisty do telefonu. Wystarczy pobrać eDO App dostępną w Google Play i App Store.

 1. Rozmowa z urzędnikiem

Spotkanie wideo z pracownikiem administracji zostanie zrealizowane przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Aby wziąć udział w rozmowie, potrzebne będzie urządzenie wyposażone w kamerę i mikrofon, takie jak telefon komórkowy, tablet lub laptop. Link do spotkania wideo zostanie przesłany przez urzędnika w wiadomości e-mail. Podczas rozmowy wideo obywatel potwierdzi swoją tożsamość na podstawie obrazu z kamery. W tym przypadku wystarczy zarezerwować termin i umówić się na wizytę.

Wykorzystanie profilu zaufanego

 

Przy jakich czynnościach można wykorzystać profil zaufany? Poniżej przedstawiamy przykładową listę spraw, jakie petent może załatwić:

 • złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 • zgłosić utratę dowodu osobistego,
 • wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • załatwić becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym,
 • uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu,
 • zgłosić urodzenie dziecka,
 • sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe,
 • sprawdzić punkty karne,
 • zgłosić spadek lub darowiznę,
 • pobrać zaświadczenie o niekaralności,
 • załatwić sprawę w ZUS.

 

Krajowy System e-Faktur – wyzwanie dla Przedsiębiorców

 

Wstęp

 

Temat Krajowego Systemu e-Faktur poruszaliśmy już w wydaniu wrześniowym naszego newslettera. Zdając sobie sprawę ze skali zmian, jakie czekają przedsiębiorców w 2024 r., dostrzegamy potrzebę omówienia największych wyzwań związanych z wprowadzeniem systemu obowiązkowych e-Faktur w Polsce.

Obowiązek wystawiania e-Faktur

 

Nie każdy płatnik podatkowy zdoła sprostać nowym obowiązkom, co skłoni biura rachunkowe do wprowadzenia nowych usług, na przykład obsługi wystawiania faktur w imieniu klientów. Warto zatem sprawdzić, czy dostępne na rynku polisy ubezpieczeniowe obejmują tego rodzaju działalność usługową. Konieczne może być dostosowanie umów z klientami, co może wpłynąć na wzrost cen świadczonych usług.

Najważniejszym wyzwaniem, jakie staje przed mikroprzedsiębiorcami, którzy do tej pory korzystali jedynie z papierowych faktur i nie używali programów elektronicznych, jest konieczność opanowania umiejętności technicznych związanych z e-fakturowaniem. Właściciele tych firm będą zobligowani do nauki obsługi e-faktur lub mogą rozważyć zlecenie tego procesu biurom rachunkowym, względnie zatrudnienia osoby posiadającej stosowne kompetencje w ramach swojej organizacji bądź przeszkolenia już zakontraktowanych współpracowników

Data na fakturze

 

W momencie wystawiania e-faktury, podatnik będzie posiadał dwie daty na dokumentach. Pierwsza z nich zostanie określona w systemie finansowo-księgowym podatnika. Natomiast druga data będzie oznaczała moment przekazania faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i tylko ta data będzie istotna w kontekście rozliczeń podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, e-fakturę uznaje się za wystawioną w dniu przesłania jej do KSeF.

W praktyce mogą pojawić się rozbieżności między tymi dwiema datami, np. w przypadku odrzucenia faktury przez KSeF lub opóźnień w procesie przyjmowania paczek faktur. W rezultacie mogą wystąpić trudności z prawidłowym ujęciem zobowiązań podatkowych w obszarze VAT, a także z ustaleniem momentu generowania przychodu w przypadku podatków PIT/CIT oraz z obliczaniem kursu walutowego.

Warto zauważyć, że ze względu na to, iż datą wystawienia e-faktury jest moment przekazania jej do KSeF, a nie czas generowania dokumentu w wewnętrznym systemie podatnika, wystawianie faktur w walucie obcej w KSeF może stanowić wyzwanie, szczególnie gdy są one tworzone w późnych godzinach wieczornych, a z przyczyn technicznych nie ma pewności, że przesyłka zostanie zakończona tego samego dnia. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której data wystawienia faktury w systemie podatnika (określona w polu P1) różni się od daty przekazania faktury do KSeF, czyli momentu uznania jej za wystawioną.

Problemy w oznaczaniu odbiorcy faktury

 

Obecnie w przypadku niepewności co do tego, czy nabywca towaru lub usługi jest aktywnym podatnikiem VAT, zwolnionym, czy też dokonuje zakupu jako konsument, można było bez problemu wystawić fakturę. W systemie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), osoba wystawiająca fakturę będzie zobligowana do określenia, czy odbiorcą faktury jest podatnik czynny, zwolniony, czy może konsument. Może pojawić się problem, ponieważ niektórzy podatnicy zwolnieni mogą nie być świadomi swojego statusu w VAT, a tym samym – nie przekazać rzetelnej informacji wystawcy faktury.

E- Faktury bez załączników

 

W chwili obecnej podatnicy wraz z fakturą przesyłają swoim kontrahentom różne dokumenty załącznikowe, takie jak specyfikacje, protokoły czy dokumentacja potwierdzająca wykonanie usług. Taka dokumentacja nie będzie mogła być przesłana do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Podatnicy będą mieli jedynie możliwość skorzystania z pól dobrowolnych e-faktury. W przypadku gdy to nie wystarczy, konieczne będzie dostarczenie dodatkowej dokumentacji osobno, zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem z kontrahentem. Ten sposób postępowania może prowadzić do trudności z integracją tych dokumentów w systemie z fakturą. W związku z tym, podatnicy będą zmuszeni do wprowadzenia zmian w stosowanych procedurach.

Struktura logiczna faktury

 

W dniu 29 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) (nr wzoru 2023/06/29/12648) w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Warto zaznaczyć, że w przypadku niezgodności faktury z ustaloną strukturą logiczną systemu, Krajowy System e-Faktur (KSeF) odrzuci ją po wykryciu błędu, nie informując podatnika o konkretnej lokalizacji problemu. To skutkuje koniecznością poprawienia struktury faktury oraz ponownego przesłania, czasami wielokrotnego, co może być szczególnie uciążliwe przy tworzeniu paczek faktur. Aby uniknąć tego problemu, podatnik powinien zadbać o wstępną walidację faktur w swoim własnym systemie.

Podobne wyzwania mogą pojawić się również w przypadku duplikatów faktur, które również nie zostaną wykryte przez KSeF. Dlatego ważne jest, aby podatnik zabezpieczył się przed taką możliwością poprzez stosowną weryfikację w swoim systemie.

Rolnicy ryczałtowi a wystawienie faktur

 

Jednym z głównych wyzwań dla sprzedawców stanie się poprawna identyfikacja klientów. Istnieją szczególne trudności związane z wystawianiem faktur dla rolników ryczałtowych oraz osób, które uzyskują przychody z najmu nieruchomości, znanych jako najem prywatny.

Warto zaznaczyć, że powszechnie zakłada się, iż podatnicy posiadają numer identyfikacji podatkowej (NIP), w takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Niemniej jednak rolnicy ryczałtowi zazwyczaj nie posiadają NIP, choć są podatnikami zgodnie z przepisami VAT. Rolnicy ci są objęci szczególną procedurą, a jednocześnie sprzedaż na ich rzecz musi być zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. Z tego powodu sprzedawca będzie zobligowany do wystawienia dla nich faktury w KSeF dołączonej do paragonu.

Problem faktury w walucie obcej

 

Kwota podatku na fakturze powinna być wyrażona zawsze w walucie krajowej. W sytuacji, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może też wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 31a ust. 2 VATU, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Podsumowanie

 

Dnia 1 lipca 2024 r. wejdą w życie nowe faktury elektroniczne. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to przede wszystkim zmiana obiegu dokumentów z tradycyjnego modelu księgowości, w którym przedsiębiorcy sami przekazują sobie faktury w formie papierowej lub PDF na model tylko elektroniczny z wykorzystaniem systemu KSeF. Pierwszym krokiem do wprowadzenia fakturowania elektronicznego jest cyfryzacja wymiany danych wewnątrz firmy.