Skip to main content
Notatki

Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

By 3 listopada 202029 września, 2022No Comments

Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej – w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się statek), ponieważ statek może być zajęty jedynie na podstawie decyzji takiego organu.

Samo postępowanie związane z aresztem statku, uzyskaniem decyzji oraz wszelkie sprawy proceduralne związane z zajęciem, jak już wcześniej wskazywano, podlegają prawu tego państwa – strony Konwencji, w którym dokonano lub zażądano zajęcia. Dlatego nie sposób opisać w sposób generalny poszczególnych etapów aresztu statku. W każdym państwie procedura prowadząca do zajęcia będzie wyglądała inaczej.