Nieruchomości

Rynek nieruchomości jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Polsce, a na tle całego Kraju małopolska posiada ogromnie dużą ilość prowadzonych inwestycji.

Statystycznie, co piąta transakcja, jaką Kancelaria obsługuje prawnie, dotyczy procesu inwestycyjnego, którego przedmiotem, pośrednio lub bezpośrednio jest nieruchomość.

W tym zakresie obsługujemy proces poszukiwania lokalizacji inwestycyjnych, proces weryfikacji nieruchomości, który poprzedza proces zakupu nieruchomości, sam proces zakupu nieruchomości. Dodatkowo – z uwagi na nasze doświadczenia związane z branżą budowlaną – doskonale znając realia procesu budowlanego  – skutecznie obsługujemy proces wyboru wykonawcy, zawarcia umowy, nadzoru nad procesem budowlanym oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji umowy.

 

[2018 – 2019] Kompleksowa obsługa prawna grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie co-workingu (obsługa powierzchni ok 10 tys. m2).

[2013 – 2019] Obsługa prawna grupy developerskiej, o zasięgu europejskim.

 

[2019] Obsług prawna procesów sądowych i administracyjnych, wynikających z wad nabytych nieruchomości (wartość sporu ok 5 mln zł).