Kredytobiorca

Pomoc dla Kredytobiorców

Opisaną poniżej usługę kierujemy do konsumentów, którzy zawarli umowy kredytu, a którzy w chwili obecnej borykają się z problemem obsługi rosnących rat kredytu,
co wynika głównie z podnoszonej stopy WIBOR.

Usługa polega na analizie zawartej umowy kredytu oraz wypracowania optymalnego rozwiązania prawnego, które da możliwość obniżenia aktualnych rat kredytu.

Kierunki pomocy:

  • ➡Analiza umowy, oraz podjęcie w imieniu konsumenta negocjacji z bankiem, w celu indywidualnej restrukturyzacji zobowiązania. Analiza umowy ma też na celu ustalenie, czy w umowie zawarto tzw klauzule abuzywne, które są prawnie niedopuszczalne. Istnienie takich klauzul może ułatwić proces prowadzenia indywidualnych negocjacji
  • ➡Drugim kierunkiem obsługi prawnej jest udzielenie profesjonalnego wsparcia w procesie pozyskiwania przez Klienta pomocy, jaką zaoferował system prawny (wakacje kredytowe, fundusz)
  • ➡ Trzecim kierunkiem jest sądowe zwalczanie, w imieniu Klienta, skutków podniesienia rat kredytów, o ile przyczyną tego było podniesienie stawek WIBOR. Sprowadza się to do skierowania do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia, a następnie wytoczenie powództwa, którego celem jest ustalenie wysokości rat na poziomie wartości wynikającej z kwoty kosztów finansowania kapitału oraz marży banku. Powyższe jest możliwe, z uwagi na przepisy unijne, które wskazały, iż przyjęty przez banki współczynnik WIBOR z uwagi na podstawy oraz sposób ich ustalania nie mieści się w standardach określonych przez UE.Więcej na temat podstaw prawnych takiego roszczenia znajdziesz tutaj.

Celem usługi jest zapewnienie kompleksowej ochrony, zatem możliwe jest realizowanie poszczególnych kierunków ochrony, jak i wszystkich naraz, równolegle.
W razie, gdyby byli Państwo zainteresowani szczegółami opisanej wyżej usługi, prosimy o kontakt na adres mailowy:
seketariat@wmalinowski.pl
.