Sieci retailowe

W okresie ostatnich 5 lat głównymi Klientami Kancelarii, w zakresie obsługi transakcji, były podmioty z branży retailoowej. Kancelaria pośredniczyła w procesie audytowania, restrukturyzacji, a także zakupu / sprzedaży sieci sklepów. W oparciu o doświadczenia zebrane w ramach obsługiwanych transakcji, posiadamy unikalny know-how pozwalający na ocenę sytuacji prawnej i biznesowej w tym obszarze/

 

[2015] Udział w procesie zakupu sieci sklepów detalicznych, wartość transakcji ok 12 mln zł.

 

[2017] Udział w procesie restrukturyzacji poza sądowej sieci sklepów obuwniczych, wartość restrukturyzowanych zobowiązań ok 25 mln zł.

 

[2019] Obsługa prawna procesu przekształcenia sieci sklepów obuwniczych połączona z jej dofinansowaniem i wprowadzeniem ładu korporacyjnego.