Fast ejendom

Markedet for fast ejendom er et af de markeder, som i Polen udvikler sig mest dynamisk, og i forhold til resten af landet er der i Malopolska Regionen et meget stort antal investeringer i fast ejendom.

Hver femte transaktion advokatkontoret yder rådgivning til, drejer sig statistisk set om en investeringsproces, hvis  direkte eller indirekte mål er fast ejendom.

Indenfor rammerne af dette støtter vi i processen med at finde en lokalitet til investeringen, verificering af ejendommen inden selve købet, og i forbindelse med gennemførelsen af dette. Under hensyntagen til vores erfaring indenfor byggebranchen – og med et perfekt kendskab til byggeprocesserne – assisterer vi ydermere i processen med at finde byggefirmaer, indgåelse af kontrakter, overvågning af byggeriet under udførslen som gennemførelse af eventuelle krav i forbindelse med gennemførelsen af aftalen.

[2018 – 2019] Kompleks juridisk assistance til en kapitalgruppe, som driver virksomhed indenfor co-working (assisterer med et område på omkring 10.000 m2).

[2013 – 2019] Juridisk assistance til en gruppe bygherrer fra forskellige europæiske lande.

[2019] juridisk assistance med rets- og administrativ behandling som følge af mangler ved en erhvervet ejendom (stridens værdi omkring 5 millioner zloty).