Działalność gastronomiczna

Z uwagi na lokalizację geograficzną oraz dużą koncentrację w Małopolsce przedsiębiorstw w branży gastronomicznej, wśród Klientów Kancelarii są liczne podmioty, świadczące usługi oraz dostarczające towary w szeroko rozumianej branży gastronomicznej.

Z uwagi na znajomość specyfiki tej branży oraz wiedzę na temat wachlarza zagadnień, jakie są przedmiotem zainteresowań naszych Klientów, braliśmy m.in. udział w przejęciu dużej sieci gastronomicznej.

 

[2018] Transakcja sprzedaży grupy spółek związanych ze znanym nazwiskiem w świecie gastronomi, na rzecz FIZ (wartość transakcji ok 6 mln zł).

 

[2019] Obsługa grupy spółek w branży gastronomicznej, zajmującej się w głównej mierze handlem winem.