Budownictwo

Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z branży budowlanej. W ramach tej obsługi sporządzamy i negocjujemy umowy o roboty budowlane, prowadzimy procesy przed-sądowe oraz sądowe związane z rozliczaniem umów o roboty budowlane, w tym umów zawartych w ramach zamówień publicznych oraz realizowanych w oparciu o FIDIC.

Pomagamy w uzyskaniu zamówienia o roboty budowlane w ramach zamówień publicznych, przygotowujemy dokumentację SIWZ w ramach procedur zamówień publicznych.

Doświadczenie nasze oparte na  wieloletniej praktyce w zakresie obsługi przedsiębiorstw budowlanych, w tym wszystkich uczestników procesu budowlanego,  oraz prowadzeniu bardzo dużej ilości postępowań zarówno administracyjnych jak i sądowych (w tym przed sądami polubownymi). Obsługę prowadzimy na rzecz zarówno prywatnych przedsiębiorstw jak i podmiotów publicznych.

Braliśmy udział w opracowaniu wzoru (wzorca) umowy podwykonawczej przedłożonego do konsultacji z GDDKiA.

W związku z posiadanym doświadczeniem i doskonałą znajomością specyfiki rynku budowlanego, jak również wzajemnych zależności i oczekiwań występujących pomiędzy jego uczestnikami, z sukcesami rozwiązujemy spory wynikające z procesów budowlanych.

[2010-19] Obsługa prawna grupy kapitałowej (obecnie największy developer w Polsce).

[2017] Legalizacja procesu budowlanego Kamienicy, położonej na terenie Krakowa (wartość inwestycji ok 1,5 mln zł).