Inwestycje budowlane

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych z transakcjami na rynku nieruchomości, począwszy od analizy  stanu prawnego nieruchomości (audyt nieruchomości) przez  prowadzenie negocjacji warunków transakcji, treści umowy, po ustalenie właściwej formy dla poszczególnych czynności prawnych.

Doradzamy tak przy  transakcjach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, jak i przy transakcjach, których przedmiotem jest oddanie nieruchomości do użytkowania, w najem lub dzierżawę, a także  przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości.

Reprezentujemy  Klientów przed organami administracji publicznej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Doradzamy i reprezentujemy Klientów również  w  sporach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym zagospodarowania przestrzennego oraz problemów powstałych na gruncie ustawy Prawo o ochronie środowiska.

Doradzamy również przy pozyskiwaniu finansowania transakcji na rynku nieruchomości.