Notatki

Notatki
21 czerwca 2022

WIBOR

Stopy procentowe utrzymujące stabilny poziom w ostatnich latach, od jesieni 2021 roku w każdym miesiącu notują znaczne wzrosty. Wysokość tych stóp ma bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytowych w zakresie…
Notatki
22 lutego 2022

Polska – Hiszpania

Przelew wierzytelności, zwany też popularnie cesją, to znana i dobrze opisana instytucja prawa cywilnego (art. 509 kodeksu cywilnego i następne). Równie rozpoznawalny jest podtyp tej umowy polegający na powierniczym przelewie…
Notatki
22 stycznia 2021

Potrącenie

Chyba każda osoba prowadząca działalność gospodarczą kompensowała kiedyś swoje należności z należnościami swojego kontrahenta. Ta bardzo wygodna instytucja, zwana także potrąceniem, jest często stosowana przez przedsiębiorców. Nasz ustawodawca zauważył jednak,…
Notatki
23 listopada 2020

Zastosowanie aresztu statku morskiego

Areszt statku może mieć miejsce w odniesieniu do wszystkich statków podnoszących banderę (czyli przynależność państwową statku) któregokolwiek z państw – stron Konwencji, jak i względem statków podnoszących banderę innego państwa,…
Notatki
3 listopada 2020

Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej – w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się…
Notatki
8 października 2020

Wierzytelność morska

Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie…
Notatki
29 września 2020

Możliwość zwolnienia statku spod aresztu

Konwencja dopuszcza zwolnienie statku spod aresztu po złożeniu wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji sądu (lub podobnego organu), który uprzednio wydał decyzję o zajęciu. Zwolnienie…
Notatki
29 września 2020

Geneza powstania instytucji aresztu statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu…