Biuletyn informacyjny

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw

| Biuletyn | No Comments
Spis treści: Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej Zmiana w Tarczy antykryzysowej Rozprawy zdalne Obowiązki profesjonalnych pełnomocników Zmiana…

Rewolucja na rynku fotowoltaicznym

| Biuletyn | No Comments
Ostatnio bardzo głośno w mediach podnoszone są informacje o planowanych przez rząd zmianach w zakresie funkcjonowania rynku fotowoltaicznego, które mogą – w ocenie branży – sparaliżować działalność przedsiębiorców, świadczących usługi z…

Rewolucja na rynku fotowoltaicznym

| Biuletyn | No Comments
Rewolucja na rynku fotowoltaicznym Ostatnio bardzo głośno w mediach podnoszone są informacje o planowanych przez rząd zmianach w zakresie funkcjonowania rynku fotowoltaicznego, które mogą – w ocenie branży – sparaliżować działalność…

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Transformacja energetyczna. Wiatraki elektrowni wiatrowej bliżej zabudowań mieszkalnych. Obowiązkowa instalacja liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii. Koniec palenia węglem w piecu gospodarstw…

Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 30 września 2021 roku Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 37/20 podjął Uchwałę, na mocy której…

Cyfryzacja procedur prawa budowlanego

| Biuletyn | No Comments
Cyfryzacja procedur prawa budowlanego W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy nowelizującej prawo budowlane, którego celem jest cyfryzacja niektórych procedur. Portal e-Budownictwo Zgodnie z zamysłem projektodawcy, utworzony zostanie portal e-Budownictwo.…

„Subskrypcja” informacji o wnioskach składanych do KRS

| Biuletyn | No Comments
„Subskrypcja” informacji o wnioskach składanych do KRS Pisaliśmy kiedyś o otwarciu Portalu Rejestrów Sądowych, który całkowicie wyparł możliwość składania papierowych formularzy wniosków o wpis do KRS (zachęcamy do lektury). Idąc…

Platformy crowdfundingowe wreszcie będą uregulowane

| Biuletyn | No Comments
W Sejmie procedowany jest projekt ustawy, która wprowadzi regulacje dotyczące funkcjonowania tzw. platform crowdfundingowych, czyli instytucji umożliwiających uzyskiwanie finansowania od nieokreślonej liczby osób (finansowanie społecznościowe). Prowadzenie platformy crowdfundingowej będzie wymagało…

Pomoc dla kredytobiorców w czasach kryzysu

| Biuletyn | No Comments
W związku z wysoką inflacją i podwyższeniem stóp procentowych NBP, podniesione zostały także raty kredytów. Szacuje się, że w przypadku zobowiązań na 300 tys. złotych, rata może wzrosnąć nawet o 400…

Nowelizacja kodeksu pracy

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Nowelizacja kodeksu pracy. Skrócenie maksymalnego okresu zatrudnienia pracowników na próbę. Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi zatrudnienia w innym podmiocie. Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas…

Zmiany w prawie karnym skarbowym

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Zmiany w prawie karnym skarbowym. Odpowiedzialny posiłkowo będzie zobowiązany do uiszczenia podatku. Ograniczenie możliwości orzekania ograniczenia wolności zamiast pozbawienia wolności Wyższe kary za przestępstwa skarbowe. Zmiany w zakresie…

Trudniej będzie przenieść spółkę na tzw. „słupa”?

| Biuletyn | No Comments
Trudniej będzie przenieść spółkę na tzw. „słupa”? W listopadzie ubiegłego roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy nowelizującej Prawo o notariacie i ustawę o KRS. W grudniu projekt został skierowany…

Przedłużono terminy do złożenia zeznania i zapłaty CIT

| Biuletyn | No Comments
Przedłużono terminy do złożenia zeznania i zapłaty CIT Rozporządzeniem Ministra Finansów przedłużono tegoroczne terminy dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawowo podatnicy CIT zobowiązani są do składania zeznania o…

Zmiany w prawie karnym

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Zmiany w prawie karnym.. Wyższe grzywny w postępowaniu karnym.. Zniesienie kary 25 lat więzienia. Nowy środek karny – degradacja. Przepadek samochodu, którym poruszał się sprawca. Sąd już nie…

Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID?

| Biuletyn | No Comments
Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID? W połowie grudnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.…

Obniżka VAT na niektóre produkty żywnościowe – będą kontrole Inspekcji Handlowej

| Biuletyn | No Comments
Obniżka VAT na niektóre produkty żywnościowe – będą kontrole Inspekcji Handlowej 13 stycznia 2022 roku uchwalono nowelizację ustawy o VAT, która wprowadza stawkę podatku VAT 0% w okresie od 1…

Grudzień 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Grudzień 2021 – nr 12 W ostatnim newsletterze w 2021 roku wspominaliśmy o obniżeniu akcyzy na paliwo i energię elektryczną – ustawa została podpisana przez Prezydenta 17 grudnia 2021…

Październik 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Październik 2021 – nr 10 W październiku umawialiśmy proponowane przez rząd zmiany w prawie spółek handlowych, wprowadzające prawo holdingowe oraz zwiększające kompetencje rad nadzorczych. Proces legislacyjny projektu jest…

Listopad 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Listopad – nr 11 W listopadzie sygnalizowaliśmy, że na podpis Prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca e-faktury. Ustawa została podpisana i weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Opisywaliśmy również uproszczoną…

Wrzesień 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Wrzesień 2021 – nr 09 Wrześniowe wydanie newslettera skupiało się na Polskim Ładzie. Opisywane przez nas propozycje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Wprowadzono możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce…

Sierpień 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Sierpień 2021 – nr 8 W sierpniu omawialiśmy zbliżające się zmiany na rynku fotowoltaicznym – w szczególności w zakresie sposobu rozliczania energii wprowadzanej do sieci przez prosumenta. Na tapecie pojawiły…

Lipiec 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021  Lipiec 2021 – nr 7 Lipcowe wydanie biuletynu obejmowało informacje o planowanych zmianach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie odpowiedzialności pełnoletnich dzieci za dług rodziców-najemców lokalu,…

Czerwiec 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Czerwiec 2021 – nr 6 W czerwcowym newsletterze poruszaliśmy temat propozycji rządowych dot. rozszerzenia katalogu urządzeń elektronicznych objętych opłatą reprodukcyjną, czyli ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt…

Maj 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Maj 2021 – nr 5 W majowym wydaniu biuletynu omawialiśmy poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Projekt został wniesiony do Sejmu 22 kwietnia…

Marzec 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Marzec 2021 – nr 3 W biuletynie marcowym omawialiśmy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, wprowadzający m.in. możliwość przeprowadzenia elektronicznej licytacji nieruchomości, rozprawy zdalne czy doręczenia…

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informatyzacja postępowania upadłościowego

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Krajowy Rejestr Zadłużonych i koniec z pisemnymi wnioskami o ogłoszenie upadłości Co znajdziemy w publicznym portalu KRZ. Część KRZ dla użytkowników zarejestrowanych. Obowiązek wnoszenia pism przez Portal KRZ.…

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Jakich naruszeń dotyczy ustawa? Podmioty objęte ochroną. Zgłoszenia wewnętrzne. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń. Zgłoszenia zewnętrzne. Publiczne ujawnienie naruszeń. Anonimowe…

Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych

| Biuletyn | No Comments
Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych Do dnia 31 grudnia 2025 roku udzielane będą dotacje na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych bądź budowę ogólnodostępnej stacji wodoru. Wniosek złożyć mogą następujące…

Przeciwdziałanie lichwie, czyli ograniczenia pożyczkowe

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Przeciwdziałanie lichwie, czyli ograniczenia pożyczkowe. Koszty pozaodsetkowe. Zabezpieczenie umowy pożyczki Obowiązki informacyjne pożyczkodawcy i wcześniejsza spłata. Dodatkowe wymogi poprzedzające udzielenie kredytu konsumenckiego i konsekwencje ich niezastosowania. Maksymalne koszty…

Obniżenie akcyzy na paliwo i energię elektryczną

| Biuletyn | No Comments
Obniżenie akcyzy na paliwo i energię elektryczną w ramach Tarczy Antyinflacyjnej 9 grudnia 2021 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą między innymi ustawę o podatku akcyzowym. Na podstawie tej ustawy w…

Koniec pozwoleń na budowę małych domów jednorodzinnych

| Biuletyn | No Comments
Koniec pozwoleń na budowę małych domów jednorodzinnych 3 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę nie będzie wymagane dla budynków, które są równocześnie: Wolnostojące Nie…

e-Faktury

| Biuletyn | No Comments
e-Faktury Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa nowelizująca ustawę o VAT, wprowadzająca tzw. e-Faktury. Jeśli ustawa zostanie podpisana, to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Utworzony zostanie Krajowy System e-Faktur,…

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

| Biuletyn | No Comments
Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców Rząd zaproponował uproszczenie uproszczonej procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Obecnie legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii może nastąpić…

Obniżenie VATu

| Biuletyn | No Comments
Obniżenie VATu Z końcem października do Sejmu wpłynęło kilka projektów, zakładających obniżenie stawki podatku VAT. Do Sejmu wrócił temat obniżenia „epizodycznie” podniesionego VATu do 23% na 20% oraz uchylenia regulacji…

Komornik będzie mógł zająć większą część wynagrodzenia za pracę i kwoty na rachunku bankowym

| Biuletyn | No Comments
Komornik będzie mógł zająć większą część wynagrodzenia za pracę i kwoty na rachunku bankowym Obecnie tzw. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, czyli taka, której komornik sądowy nie może ściągnąć w…

Koniec handlu w niedzielę przez „placówki pocztowe” niebędące placówkami pocztowymi

| Biuletyn | No Comments
Koniec handlu w niedzielę przez „placówki pocztowe” niebędące placówkami pocztowymi 1 lutego 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne…

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3.010 zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.

Doręczenia wezwań do zawarcia umów o PPK przez PUE ZUS

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Doręczenia wezwań do zawarcia umów o PPK przez PUE ZUS. Doręczenia wezwań do zawarcia umów o PPK przez PUE ZUS Nowelizacją Tarczy ustawodawca wprowadził – w okresie obowiązywania…

Zmiany w prawie spółek handlowych

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Zmiany w prawie spółek handlowych. Nowe prawo holdingowe. Utworzenie grupy spółek. Wiążące polecenia. Nadzór nad spółkami zależnymi Przymusowy odkup udziałów lub akcji Ustanie uczestnictwa w grupie spółek. Formalizacja…

Zmiany w ruchu Nowe regulacje dot. kształcenia i zatrudniania kierowców zawodowych

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Zmiany w ruchu drogowym.. Nowe regulacje dot. kształcenia i zatrudniania kierowców zawodowych. Nowe sytuacje, w których policjant zatrzyma prawo jazdy. 7 Podwyższenie grzywien za wykroczenia drogowe. 7 Więcej…

Polski Ład – ustawy podatkowe

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Polski Ład – ustawy podatkowe. Opodatkowanie wartości pracy nielegalnej. Przychód z otrzymania składników majątku po likwidacji spółki. Odsetki zwolnione z podatku. Zwolnienie z podatku dochodów ze zbycia akcji.…

Działania związane z rynkiem pracy

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Działania związane z rynkiem pracy.  Obowiązki pracodawców. Bon na podjęcie kształcenia ustawicznego.  Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  Elektroniczne umowy o pracę.  Przedsiębiorstwa społeczne.  Praca zdalna standardem. Zatrudnienie osób w wieku…

Tarcza Prawna

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Tarcza Prawna. Działania w celu rozszerzenia działalności podmiotów dotkniętych pandemią. Działania w sektorze rolnym i spożywczym. Dofinansowanie na technologię rynku surowców wtórnych. Dofinansowanie na technologie przyjazne środowisku.  Tarcza…

Strategia Produktywności 2030

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Strategia Produktywności 2030. Ulga w podatku dochodowym dla aniołów biznesu. Ulga na robotyzację. Strategia Produktywności 2030 Strategia Produktywności 2030 określi siedem obszarów interwencji, w których możliwe będzie wsparcie…

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55

| Biuletyn | No Comments
Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55 14 lipca 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet dyrektyw, nazywany enigmatycznie „FIT for 55”. Pomysłodawcy zakładają, że przyjęcie i wprowadzenie…

Nowe przesłanki wyzysku

| Biuletyn | No Comments
Nowe przesłanki wyzysku Obecnie można żądać zwiększenia lub zmniejszenia świadczenia, a wyjątkowo także unieważnienia umowy, jeśli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony doprowadza do sytuacji,…

Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu?

| Biuletyn | No Comments
Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu? Obecnie za zapłatę czynszu i innych opłat z tytułu najmu odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim…

STOP segregacji sanitarnej

| Biuletyn | No Comments
STOP segregacji sanitarnej Tak dobitny tytuł nie wymaga interpretacji, z tym że to nie jest tytuł felietonu, a projekt ustawy, wniesiony 29 czerwca 2021 roku do Sejmu. Projekt zakłada wprowadzenie…

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

| Biuletyn | No Comments
Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia Przypomnijmy, że roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po określonym czasie dłużnik może uchylić się od zaspokojenia…

Elektroniczne wnioski do KRS

| Biuletyn | No Comments
Elektroniczne wnioski do KRS Od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Obowiązek ten…

Zakaz żądania płatności bezgotówkowych od konsumentów

| Biuletyn | No Comments
Zakaz żądania płatności bezgotówkowych od konsumentów 20 maja 2021 roku Prezydent przedstawił Sejmowi projekt ustawy, wprowadzającej zasadę, że przedsiębiorca nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy z konsumentem od dokonania zapłaty…

Weksle konsumenckie trudniejsze do wyegzekwowania

| Biuletyn | No Comments
Weksle konsumenckie trudniejsze do wyegzekwowania Rząd zaproponował zmianę kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego z weksla (czyli postępowania, w którym Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie wystawionego przez dłużnika…

mObywatel – portfel w telefonie

| Biuletyn | No Comments
mObywatel – portfel w telefonie Wiadomo nie od dziś, że producenci smartfonów dają nam możliwość płatności kartą przez telefon za pośrednictwem NFC (od ang. near-field communication, komunikacja bliskiego zasięgu), czyli technologii…

Wyższe ceny za niektóre urządzenia elektroniczne, czyli ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego

| Biuletyn | No Comments
Wyższe ceny za niektóre urządzenia elektroniczne, czyli ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego Na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu można znaleźć informację o ogłoszeniu konsultacji publicznej projektu ustawy o uprawnieniach…

Państwowa Inspekcja Pracy już nie tylko skontroluje, ale też ustali stosunek pracy

| Biuletyn | No Comments
Państwowa Inspekcja Pracy już nie tylko skontroluje, ale też ustali stosunek pracy Poselski projekt związany z prawem pracy, także skierowany do I czytania 4 maja 2021 roku, zmieniający ustawę o…

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE

| Biuletyn | No Comments
Spis treści VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE Platforma sprzedażowa nie jest dostawcą towarów, ale nim jest, czyli fikcja prawna w ustawie o VAT Procedura unijna rozliczania podatku…

Kiedyś samozatrudnieni, teraz pracownicy – okres pracy „na siebie” wliczany do stażu pracy

| Biuletyn | No Comments
Kiedyś samozatrudnieni, teraz pracownicy – okres pracy „na siebie” wliczany do stażu pracy 4 maja 2021 roku do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie kodeksu…

Ograniczenie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – kolejne nieegzekwowalne obowiązki pracodawców

| Biuletyn | No Comments
Ograniczenie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – kolejne nieegzekwowalne obowiązki pracodawców? 22 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zaproponowany…

Projekt zmiany kodeksu pracy – urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców

| Biuletyn | No Comments
Projekt zmiany kodeksu pracy – urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców 2 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców (projekt…

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo przedsiębiorców

| Biuletyn | No Comments
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo przedsiębiorców 19 lutego 2021 roku do Sejmu wniesiony został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 1087). Wskazaną…

Projekt ustawy o zmianie ustawy wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego

| Biuletyn | No Comments
Projekt ustawy o zmianie ustawy wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela 29 marca 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt…

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT

| Biuletyn | No Comments
Przedłużenie terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT 29 marca 2021 roku w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25 marca 2021…

Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych. Obywatelscy sędziowie handlowi. Wymagania i wyłączenia w stosunku do osób pełniących funkcję obywatelskiego sędziego handlowego. Wybór obywatelskich sędziów handlowych. Kadencja i mandat…

Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i…

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych Rozwiązanie spółki komandytowej Przyczyny rozwiązania spółki Likwidacja spółki komandytowej Przekształcenie spółki komandytowej Wymagania do przekształcenia Sporządzenie planu przekształcenia Powzięcie uchwały o przekształceniu Uwagi…

Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej Kary pieniężne dla spółek i podmiotów obowiązanych do zgłoszenia danych do CRBR Działalność w zakresie pośrednictwa w…

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw Poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych Dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie weryfikacji tożsamości Zmiany w zakresie…

Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

| Biuletyn | No Comments
Spis treści Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych Działalność na rzecz spółek lub trustów Działalność w zakresie walut wirtualnych Uregulowanie działalności na rzecz…

Kwiecień 2021 r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Kwiecień 2021 – nr 4 W kwietniowym wydaniu poruszaliśmy temat propozycji ustawy o obywatelskich sędziach handlowych, który wpłynął do Sejmu 19 marca 2021 roku. Podczas I czytania na…

Styczeń 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Styczeń 2021 – nr 1 W styczniowym wydaniu newslettera omawialiśmy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz Funduszu Edukacji Finansowej (link do…

Luty 2021r.

| Biuletyn | No Comments
PODSUMOWANIE ROKU 2021 Luty 2021 – nr 3 W lutym 2021 roku omawialiśmy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazaliśmy wówczas, że osoba prowadząca działalność z zakresu…

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19

| Biuletyn | No Comments
ii. Osoba, która prowadziła na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyodrębnionych kodów PKD, dotyczących: pasażerskiego transportu lądowego hotelarstwa wynajmu maszyn i urządzeń agencji turystycznych…

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19 c.d.

| Biuletyn | No Comments
Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych przez starostę Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez starostę Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy Dotacja na finansowanie bieżącej działalności dla niektórych przedsiębiorców Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych…

Rozwiązanie i likwidacja spółki

| Biuletyn | No Comments
Rozwiązanie i likwidacja spółki Likwidacja Podział majątku w toku likwidacji Przejęcie majątku przez jednego akcjonariusza bez likwidacji Odpowiedzialność cywilnoprawna Odpowiedzialność za działania dokonane przy tworzeniu spółki Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną…

Zarząd spółki

| Biuletyn | No Comments
Zarząd Powołanie i odwołanie członków zarządu Rada nadzorcza Rada dyrektorów Walne zgromadzenie Zwołanie walnego zgromadzenia Przebieg walnego zgromadzenia Zmiana umowy spółki i emisja akcji Zwykła emisja akcji Upoważnienie zarządu do…

Prawa i obowiązki akcjonariusza

| Biuletyn | No Comments
Prawa i obowiązki akcjonariusza Prawa majątkowe Prawo głosu Prawo pierwszeństwa Inne prawa akcjonariusza Organy spółki Kadencja Komitety Podejmowanie uchwał Prawa i obowiązki akcjonariusza Prawa majątkowe Akcjonariusz ma prawo do udziału…

Prosta spółka akcyjna

| Biuletyn | No Comments
Prosta spółka akcyjna Podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej Akcjonariusze Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza Akcje Rejestr akcjonariuszy Akcje uprzywilejowane Rozporządzenie akcją Dziedziczenie akcji Umorzenie akcji Nabywanie akcji własnych spółki Unieważnienie akcji…

Uproszczona restrukturyzacja

| Biuletyn | No Comments
Uproszczona restrukturyzacja Warunki Skutki obwieszczenia Dzień układowy Objęcie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo układem Ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej Głosowanie nad układem Zatwierdzenie układu Wynagrodzenie nadzorcy układu Różnice pomiędzy trybem z Prawa restrukturyzacyjnego a…

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt c.d.

| Biuletyn | No Comments
Podstawa opodatkowania ryczałtem Wysokość podatku Domiar zobowiązania podatkowego Obowiązki informacyjne podatnika Płatność podatku Zakończenie opodatkowania ryczałtem Zmiana ustawy o PIT w związku z wprowadzeniem ryczałtu Podstawa opodatkowania ryczałtem Podstawę opodatkowania…

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt

| Biuletyn | No Comments
Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt Obowiązki podatnika przed opodatkowaniem ryczałtem Obowiązki podatnika opodatkowanego ryczałtem Warunki podmiotowe podatnika opodatkowanego ryczałtem Wyłączenia podmiotowe z opodatkowania ryczałtem Okres opodatkowania ryczałtem Przedmiot…

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

| Biuletyn | No Comments
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Zauważyć należy jednak, iż podatnicy podatku…

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

| Biuletyn | No Comments
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spis treści: Definicja „spółki”. Spółka nieruchomościowa. Komandytariusz – zwolnienie z podatku od przychodów z tytułu udziałów w zyskach. Zmiany w amortyzacji środków trwałych.…

Ustawy podatkowe

| Biuletyn | No Comments
Ustawy podatkowe. 30 września 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o…