Notatki

WIBOR

WIBOR

Stopy procentowe utrzymujące stabilne wzrosty w ostatnich latach, od jesieni 2021 roku w każdym miesiącu notują znaczne wzrosty. Jaki zatem wszyscy mają problem z WIBOR?

Autor: mec. Karolina Furtak

Cesja

Polska - Hiszpania

Cesja

Ostatnio zostaliśmy poproszeni przez jednego z naszych klientów do stworzenia umowy powierniczego przelewu dużego pakietu wierzytelności zawierającego niespłacone pożyczki zaciągnięte przez osoby mieszkające na terenie Hiszpanii.

Autor: mec. Michał Krygowski

Areszt statku morskiego

Geneza powstania instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji aresztu statku morskiego.

Autor: Agnieszka Biała

Regulacje prawne dotyczące instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia, społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji aresztu statku morskiego.

Autor: Agnieszka Biała

Wierzytelność morska jako przesłanka stosowania instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie takich wierzytelności, obejmujące należności z tytułu: 

Autor: Agnieszka Biała

Zastosowanie aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Areszt nie może być ustanowiony w stosunku do jednostek opisanych w konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, w tym okrętów wojennych i innych statków przeznaczonych powstania wierzytelności wyłącznie do celów rządowych.

Autor: Agnieszka Biała

​Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

Areszt statku morskiego

Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej - w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się statek), ponieważ statek może być zajęty jedynie na podstawie decyzji takiego organu.

Autor: Agnieszka Biała

Możliwość zwolnienia statku spod aresztu

Areszt statku morskiego

Konwencja dopuszcza zwolnienie statku spod aresztu po złożeniu wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji sądu (lub podobnego organu), który uprzednio wydał decyzję o zajęciu.

Autor: Agnieszka Biała

Proces

Potrącenie

Proces

Chyba każda osoba prowadząca działalność gospodarczą kompensowała kiedyś swoje należności z należnościami swojego kontrahenta. Ta bardzo wygodna instytucja, zwana także potrąceniem, jest często stosowana przez przedsiębiorców.

Autor: mec. Michał Krygowski