Notatki

Areszt statku morskiego

Geneza powstania instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji aresztu statku morskiego.

Autor: Agnieszka Biała

Regulacje prawne dotyczące instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia, społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji aresztu statku morskiego.

Autor: Agnieszka Biała

Wierzytelność morska jako przesłanka stosowania instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie takich wierzytelności, obejmujące należności z tytułu: 

Autor: Agnieszka Biała

Zastosowanie aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Areszt nie może być ustanowiony w stosunku do jednostek opisanych w konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących immunitetów statków państwowych, w tym okrętów wojennych i innych statków przeznaczonych powstania wierzytelności wyłącznie do celów rządowych.

Autor: Agnieszka Biała

​Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

Areszt statku morskiego

Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej - w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się statek), ponieważ statek może być zajęty jedynie na podstawie decyzji takiego organu.

Autor: Agnieszka Biała