Strona głównaTag Możliwość zwolnienia statku spod aresztu

Możliwość zwolnienia statku spod aresztu

Konwencja dopuszcza zwolnienie statku spod aresztu po złożeniu wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji sądu (lub podobnego organu), który uprzednio wydał decyzję o zajęciu. Zwolnienie zajęcia odmiennie ukształtowane zostało w związku z wierzytelnościami morskimi wynikającymi ze sporów co do własności jakiegokolwiek statku, sporów między współwłaścicielami jakiegokolwiek statku co do jego...