Strona głównaTagArchiwa Uproszczenie procedur administracyjnych. Więcej spraw będzie rozpatrywanych w trybie uproszczonym. - WMalinowscy - Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Sierpień 2022 rok

NEWSLETTER Nr 21, sierpień 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Uproszczenie procedur administracyjnych. Więcej spraw będzie rozpatrywanych w trybie uproszczonym. Zmiany dot. sprawozdań z działalności fundacji Brak możliwości odwołania od niektórych decyzji Elektroniczne wnioski o pozwolenia w sprawach związanych z wodami Możliwość doręczeń elektronicznych w sprawach patentowych. Zmiana terminu do...