Strona głównaTagArchiwa Sąd będzie mógł zmienić układ bez porozumienia z uczestnikami - https://wmalinowski.pl

Lipiec 2022 rok

NEWSLETTER Nr 20, lipiec 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Rewolucja w prawie konsumentów.Rękojmia konsumencka. Dostarczanie usług cyfrowych. Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy. Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia. Dłuższy termin do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Nowe pouczenie o prawie odstąpienia. Poszerzenie katalogu nieuczciwych praktyk rynkowych...