Strona głównaTagArchiwa Obowiązki sprawozdawcze i zakaz podziału zysku - https://wmalinowski.pl

Czerwiec 2022 rok

NEWSLETTER Nr 19, czerwiec 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Pracodawca zbada pracownika alkomatem. Uregulowanie pracy zdalnej 2 Utworzenie „przedsiębiorstw społecznych”. Podmioty ekonomii społecznej. Warunki uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Przyznanie i utrata statusu przedsiębiorstwa społecznego. Organ konsultacyjno-doradczy. Zakaz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązki sprawozdawcze i zakaz podziału zysku. Publiczny...