Strona głównaTagArchiwa kraków - https://wmalinowski.pl

Polska – Hiszpania

Przelew wierzytelności, zwany też popularnie cesją, to znana i dobrze opisana instytucja prawa cywilnego (art. 509 kodeksu cywilnego i następne). Równie rozpoznawalny jest podtyp tej umowy polegający na powierniczym przelewie wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem cesjonariusza do przeprowadzenia procesu windykacji, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem, zwykle określonym jako prowizja stanowiąca określony procent wyegzekwowanej kwoty. Ostatnio zostaliśmy poproszeni...