Strona głównaTagArchiwa kancelaria prawna - https://wmalinowski.pl

WIBOR

NotatkiWIBOR

2022-06-21

Stopy procentowe utrzymujące stabilny poziom w ostatnich latach, od jesieni 2021 roku w każdym miesiącu notują znaczne wzrosty. Wysokość tych stóp ma bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytowych w zakresie wszystkich instrumentów finansowych: umów pożyczek, kredytów gotówkowych, hipotecznych czy leasingów.   Powszechnie w Polsce w tego typu umowach funkcjonuje współczynnik WIBOR w oparciu, o który...

Polska – Hiszpania

Przelew wierzytelności, zwany też popularnie cesją, to znana i dobrze opisana instytucja prawa cywilnego (art. 509 kodeksu cywilnego i następne). Równie rozpoznawalny jest podtyp tej umowy polegający na powierniczym przelewie wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem cesjonariusza do przeprowadzenia procesu windykacji, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem, zwykle określonym jako prowizja stanowiąca określony procent wyegzekwowanej kwoty. Ostatnio zostaliśmy poproszeni...