Strona głównaTagArchiwa Adresatem żądań będzie nie tylko formalny pracodawca - https://wmalinowski.pl

Marzec 2023

NEWSLETTER Nr 28, marzec 2023 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Konsumencka pożyczka lombardowa. Geneza. Czym jest pożyczka lombardowa? Prowadzenie lombardu działalnością regulowaną. Rodzaje zabezpieczeń lombardowych i wykonanie umowy. Obowiązki informacyjne lombardu. Zawarcie umowy na odległość. Zasady dotyczące dzisiejszych lombardów. Nowe regulacje dot. rozwiązywania sporów zbiorowych pracy. Geneza. Zakres sporu zbiorowego....