Strona głównaTagArchiwa Zastosowanie aresztu statku morskiego - https://wmalinowski.pl

Zastosowanie aresztu statku morskiego

Areszt statku może mieć miejsce w odniesieniu do wszystkich statków podnoszących banderę (czyli przynależność państwową statku) któregokolwiek z państw – stron Konwencji, jak i względem statków podnoszących banderę innego państwa, przy czym w tym drugim przypadku jedynie w obrębie jurysdykcji każdego z państwo stron Konwencji, tj. przykładowo, gdy statek podnoszący banderę państwa niebędącego stroną Konwencji...