Strona głównaTagArchiwa Zakres stosowania ustawy - https://wmalinowski.pl

Styczeń 2021 rok

NEWSLETTER Nr 2, styczeń 2021 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Podmioty ustawowe. Reklamacja. Obowiązki podmiotu rynku finansowego. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Kary pieniężne. Ustawa o doręczeniach elektronicznych....