Strona głównaTagArchiwa Wydłużenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej - https://wmalinowski.pl

Kwiecień 2022 rok

NEWSLETTER Nr 17, kwiecień 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Zmiany w prawie karnym skarbowym. Odpowiedzialny posiłkowo będzie zobowiązany do uiszczenia podatku. Ograniczenie możliwości orzekania ograniczenia wolności zamiast pozbawienia wolności. Wyższe kary za przestępstwa skarbowe. Zmiany w zakresie przepadku przedmiotów. Wydłużenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany w przedawnieniu karalności. Obniżenie...