Strona głównaTagArchiwa Wierzytelność morska jako przesłanka stosowania instytucji aresztu statku morskiego - https://wmalinowski.pl

Wierzytelność morska

Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie takich wierzytelności, obejmujące należności z tytułu: (1) szkody wyrządzonej przez jakikolwiek statek wskutek zderzenia lub w jakikolwiek inny sposób; (2) utraty życia lub uszkodzenia ciała...