Strona głównaTagArchiwa w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. - https://wmalinowski.pl

Wrzesień 2021 rok

NEWSLETTER Nr 10, wrzesień 2021 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Transformacja energetyczna. Wiatraki elektrowni wiatrowej bliżej zabudowań mieszkalnych. Obowiązkowa instalacja liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii Koniec palenia węglem w piecu gospodarstw domowych. Fundusz Zielonej Transformacji Miast Jedynie elektryczne i wodorowe autobusy komunikacji miejskiej...