Strona głównaTagArchiwa Umowa o przyznaniu pomocy publicznej. - WMalinowscy - Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Wrzesień 2022 rok

NEWSLETTER Nr 22, wrzesień 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”. Wprowadzenie podwyższonych progów istotności dot. sporządzania cen transferowych w transakcjach rajowych....