Strona głównaTagArchiwa Rada nadzorcza - https://wmalinowski.pl

Listopad 2022 rok

NEWSLETTER Nr 24, grudzień 2022 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska   Spis treści Geneza. Powstanie fundacji rodzinnej Działalność gospodarcza fundacji Rodzinny charakter fundacji Organy fundacji Zarząd fundacji Rada nadzorcza. Beneficjenci i Zgromadzenie Beneficjentów.. Beneficjenci Zgromadzenie beneficjentów.. Odpowiedzialność fundacji Odpowiedzialność spadkobiercy. Odpowiedzialność członków organów. Audyt Kwestie podatkowe. Wpływ na gospodarkę. Zawarcie umowy o...