Strona głównaTagArchiwa Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji - https://wmalinowski.pl

Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej – w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się statek), ponieważ statek może być zajęty jedynie na podstawie decyzji takiego organu. Samo postępowanie związane z aresztem statku, uzyskaniem decyzji oraz wszelkie sprawy proceduralne związane...