Strona głównaTagArchiwa narażać zarówno właściciela zaaresztowanego statku - https://wmalinowski.pl

Geneza powstania instytucji aresztu statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji aresztu statku morskiego. Nazwa tej instytucji obrazowo wskazuje na jej istotę, ponieważ areszt statku morskiego oznacza nic innego jak zajęcie statku w celu zabezpieczenia...