Strona głównaTagArchiwa Działalność w zakresie gier hazardowych - WMalinowscy - Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Luty 2021 rok

NEWSLETTER Nr 3, luty 2021 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych. Dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie weryfikacji tożsamości. Zmiany w zakresie możliwości odstąpienia przez instytucje obowiązane od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Obowiązki instytucji...