Strona głównaTagArchiwa Diety obywatelskich sędziów handlowych - https://wmalinowski.pl

Kwiecień 2021 rok

NEWSLETTER Nr 5, kwiecień 2021 roku Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska Spis treści Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych. Obywatelscy sędziowie handlowi. Wymagania i wyłączenia w stosunku do osób pełniących funkcję obywatelskiego sędziego handlowego. Wybór obywatelskich sędziów handlowych. Kadencja i mandat obywatelskiego sędziego handlowego. Diety obywatelskich sędziów handlowych. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego....