Partnerzy

Izabela Malinowska

RADCA PRAWNY

Partner w Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Krakowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii.

Od 2012 roku partner w kancelarii Malinowski i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie

Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik  reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

W kancelarii kieruje praktyką inwestycji budowlanych i zamówień publicznych.

Specjalizacje:

 • Postępowanie sądowe
 • Prawo podatkowe
 • Prawo umów
 • Postępowanie sądowe i sądowo-administracyjne
 • Nieruchomości i proces inwestycyjny
 • Postępowanie arbitrażowe
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Koncesje
 • Prawo antymonopolowe
 • Obsługa podmiotów publicznych
 • Szkolenia i doradztwo
 • Umowy w obrocie gospodarczym

izabela.malinowska@wmalinowski.pl