Experienced in law

Professional approach and years of practice for the certainty of your business.

Focused on results

Your goals are our priority. We provide effective legal strategies.

Creativity in solutions

Innovative approach to the law to ensure the best results for your business.

Our law firm offers comprehensive legal services tailored to specialties.

INWESTYCJE BUDOWLANE

INWESTYCJE BUDOWLANE

Obsługa prawna procesów budowlanych, realizowanych w trybie zamówień publicznych oraz inwestycji prywatnych, w szczególności organizacja procesu budowlanego, konstruowanie umów, pomoc w wypełnieniu wymogów administracyjnych.
WINDYKACJA

WINDYKACJA

Prowadzenie trudnych i nieszablonowych procesów windykacyjnych począwszy od etapu negocjacji z dłużnikiem poprzez mediację sądową, postępowanie sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.
PROCESY SĄDOWE

PROCESY SĄDOWE

Prowadzenie złożonych sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego oraz administracyjnego, włącznie z przygotowaniem strategii na etapie przed procesowym uwzględniającej wszystkie możliwe scenariusze postępowania.
BIEŻĄCA OBSŁUGA

BIEŻĄCA OBSŁUGA

Kompleksowa obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obejmująca stałe doradztwo prawne, sporządzanie i negocjowanie umów, opracowywanie opinii i ekspertyz, a także przeprowadzanie audytów.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Obsługa prawna zagranicznych przedsiębiorców inwestujących w Polsce, a także podmiotów krajowych planujących rozszerzających swoją działalność na zagranicę.

Malinowski Law Firm
and Associates

BUSINESS PARTNER
The firm provides legal assistance, dedicated primarily to entrepreneurs.
NATIONWIDE AND INTERNATIONAL COVERAGE
The firm's team of lawyers serves clients throughout Poland, but also abroad.
0123456789001234567890PRACOWNIKÓW
012345678900123456789001234567890ROZWIĄZANYCH SPRAW
0123456789001234567890ZAUFANYCH PARTNERÓW
0123456789001234567890LAT W BRANŻY

Legal expertise tailored to specific industries.

CONTACT US