Byggeri

Advokatkontoret har en særdeles bred erfaring med assistance til virksomheder indenfor byggebranchen. Indenfor rammerne af disse ydelser udfærdiger vi og forhandler byggekontrakter, gennemfører afregning af byggekontrakter herunder procedurer forud for retssager samt selve retssagen, inklusive kontrakter indgået indenfor rammerne af offentligt udbud samt gennemført indenfor rammerne af FIDIC.

Vi assisterer med at skaffe ordrer på byggearbejder indenfor rammerne af offentlige udbud, vi forbereder dokumentation i forhold til specifikationer over de væsentlige betingelser for opgaven indenfor offentlige udbud.

Vores erfaring er baseret på mangeårig praksis indenfor servicering af byggevirksomheder, herunder alle deltagere i byggeprocessen, samt gennemførelse af et meget stort antal administrative sager og retssager (herunder også voldgift). Vi tilbyder assistance til både private virksomheder og offentlige institutioner.

Vi har taget del i udarbejdelsen af en standardkontrakt for underentreprenører, som er fremlagt til konsultation med GDDKiA (Det polske generalinspektorat for hoved- og motorveje).

I forbindelse med vores erfaring og glimrende kendskab til de særlige forhold indenfor byggebarkedet, og også den gensidige afhængighed og forventninger, der eksisterer mellem deltagerne, har vi med stor succes løst stridigheder opstået i løbet af byggeprocessen.

 

[2010-19] Juridisk assistance til kapitalgruppe (for nærværende Polens største bygherre).

 

[2017] Legalisering af byggeprocessen for byejendom beliggende i Krakow (investeringens værdi omkring 1,5 millioner zloty).