Internationalt samarbejde

Denne del af Advokatkontorets arbejde er tæt forbundet med erhvervslivet. Vi tilbyder nemlig kompleks assistance til udenlandske virksomheder, som er i gang med at etablere sig på det polske marked. Denne assistance omfatter juridisk assistance, men også – ved hjælp af gruppens øvrige selskaber – assistance med hensyn til ledelse, finansiering eller bogføring og revision.

Vores assistance omfatter i første omgang individuel udarbejdet information til den udenlandske klient om muligheder og risici ved at drive erhvervsvirksomhed i Polen, herunder i særdeleshed om valg at den relevante juridiske form samt beskatningsform. Indenfor ledelsesassistance udarbejder vi en kompleks prisoversigt over hele processen med stiftelse og igangsættelse af erhvervsvirksomhed i Polen, herunder også budgettet for den fremtidige virksomhed og finansieringsomkostninger. Vi gennemfører rekrutteringsprocessen for nøglemedarbejdere. Vi hjælper med at finde passende lokaler til virksomheden, herunder leje af kontor, køb af fast ejendom eller opførelse af bygninger.

Vi tager os af hele registreringsprocessen for virksomheden, og repræsenterer denne overfor statslige og kommunale organer. Vi sikrer løbende assistance til virksomheder på engelsk, også i form af løbende rapportering til selskabets ledelse.

På basis af vores erhvervede erfaring gennemfører vi processen i forbindelse med virksomhedsovertagelse, hvor den udenlandske kontrahent erhverver en virksomhed i Polen. Vi sikrer i særdeleshed muligheden for undersøgelse af sådanne virksomheder (due diligence) ud fra et juridisk, skattemæssigt, finansielt og organisatorisk aspekt.

Vi tilbyder assistance med indenfor polsk område at søge virksomheder, som kan overtages på basis af restrukturering. Vi besidder viden, som gør del muligt for os at styre processen forbundet med restrukturering og sikring af nøgleprocesser og formueforhold hos den erhvervede virksomhed.

Vi assisterer også med verificering af aktiviteterne hos virksomheder, som fungerer i Polen, men hvis ejerkreds består af udenlandske aktører.  Vi gennemfører dels ad hoc-kontrol, men også kontrol i form af virke som bestyrelse eller anden lignende løbende overvågning.

Vi gennemfører likvidationsprocesser og afslutning af aktiviteter for udenlandske virksomheder i Polen. I den forbindelse sikrer vi ejerens – den udenlandske virksomheds – interesser.

Assistance indenfor dette segment gennemføres på en måde, hvor Advokatkontorer og andre virksomheder indenfor gruppen komplementerer hinanden.