Retstvister

Siden sin oprettelse har advokatkontoret beskæftiget sig med at repræsentere klienter i civil- og forvaltningssager ved domstolene. Vi sikrer vores klienter en professionel repræsentation overfor offentlige forvaltningsorganer, de almindelige domstole, forvaltningsdomstole, Højesteret, Den Øverste Forvaltningsdomstol samt Forfatningsdomstolen.

Vi tager tiltag, som tjener til at afslutte tvisten, både før retsbehandlingen, med henblik på indgåelse af forlig, samt i løbet af selve domstolsbehandlingen. Vi tilbyder assistance til såvel store virksomheder som til individuelle selvstændigt erhvervsdrivende.

Vores virke indbefatter gennemførelsen af tiltag i forbindelse med klientens proces, herunder i særdeleshed sager indenfor området: Civilret, handelsret, arbejdsret, byggelovgivningen, kontrol af den offentlige forvaltnings virke.

Takket være samarbejdet med erhvervsvirksomheder, som er tæt relateret til byggelovgivningen, er vi i besiddelse af mange års erfaring i håndtering af tvister mellem deltagerne i byggeinvesteringer.

Vi har mange års erfaring i at repræsentere vores klienter i sager vedrørende direktionsansvar i forhold til kreditorerne (på basis af selskabslovgivningen, konkursloven og skatteloven), samt ved straffesager, og også i sager, som vedrører et af retten besluttet forbud mod at drive erhvervsvirksomhed.

Vi har i mange år ligeledes repræsenteret vores klienter som part i sager, der føres med henblik på at eksekvere de til klienten ved dom tilkendte fordringer – fx gennem omstødelse (dvs. en sag, hvor formålet er at beskytte kreditor mod debitors handlinger, når disse har haft til formål at slippe af med midler, som kreditor kunne blive fyldestgjort ved), og også andre sager mod vores klienters debitorers debitorer, som gennemføres med henblik på en effektiv inddrivelse af klientens tilgodehavender.

Advokatkontoret har ligeledes en righoldig erfaring i sager, som føres af de faste voldgiftsnævn, i særdeleshed ved Voldgiftsdomstolen ved det Nationale Handelskammer i Warszawa samt ad hoc oprettede voldgifter.