Investeringer indenfor byggeri

Advokatkontoret yder kompleks juridisk assistance i alle forhold forbundet med transaktioner på ejendomsmarkedet, fra analyse af ejendommens juridiske tilstand (kontrol af ejendommens papirer), over gennemførelse af betingelserne for transaktionen, til fastsættelse af den relevante form for de enkelte juridiske handlinger.

Vi rådgiver om transaktioner forbundet med køb og salg af fast ejendom, samt ved transaktioner, hvor formålet er at overdrage ejendommens brugsret, ved udlejning eller forpagtning, og også ved oprettelse eller fjernelse af statutter på ejendommen.

Vi repræsenterer vores klienter overfor de offentlige myndigheder i alle etaper af investeringsprocessen. Vi rådgiver og repræsenterer ligeledes vores klienter i civil- og offentligretlige stridigheder vedrørende investeringsprocessen, herunder lokalplaner og problemer, som opstår på baggrund af Lov om Miljøbeskyttelse.

Vi rådgiver ligeledes om fremskaffelse af finansiering af transaktioner indenfor markedet for fast ejendom.