Inkasso

Vi dedikerer også vores ydelser til de enheder, som indenfor rammerne af deres aktiviteter er forpligtet til at forfølge eventuelle krav, som følger af upålidelig gennemført ledelse. Sådanne enheder er i særdeleshed kuratorer, likvidatorer samt ejere af selskaber, som er ledet af upålidelige direktører.

En kompleks servicering af sådanne projekter består i verificering af lovligheden og omkostningsbevidstheden ved de tiltag, der er taget af de personer, som undersøgelsen vedrører. Verificeringen foretages i disse tilfælde ikke kun af en jurist, som undersøger lovligheden, men også af eksperter indenfor ledelse, omkostningsbevidsthed og effektivitet af den gennemførte opgave.

I overensstemmelse med advokatkontorets statistiske oplysninger er over 400 tvister herom i 80% af tilfældene afsluttet med en for klienten gunstig dom.