Skip to main content
Biuletyn

Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA

By 22 lutego 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA

Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 2020/2131 z 16 grudnia 2020 roku w sprawie zniesienia ceł na niektóre towary (dalej jako: rozporządzenie celne) postanowiono ustalić cła przywozowe Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary na poziomie 0% na zasadzie erga omnes. Rozporządzenie celne stosuje się od 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2025 roku.

Unia Europejska ustaliła „zerowe” cła na niektóre przywożone ze Stanów Zjednoczonych owoce morza (zamrożone langusty i inne raki morskie, zamrożone homary i żywe homary).

Zniesienie ceł na ww. owoce morza następują pod warunkiem obniżenia przez Stany Zjednoczone na zasadzie erga omnes ceł w następujący sposób:

1)      Produkty zawierające mięso skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych – obniżenie cła z 10% do 5%

2)      Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych (inne niż szklanki), ze szkła ołowiowego, o wartości powyżej 5 USD/szt. – obniżenie cła z 6% do 3%

3)      Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub tym podobne, inne niż na bazie gumy – obniżenie cła z 6,5% do 3,25%

4)      Prochy strzelnicze – obniżenie cła z 6,5% do 3,25%

5)      Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, na gaz, jednorazowe, kieszonkowe oraz części do nieelektrycznych zapalniczek – obniżenie cła z 8% do 4%.

Jeśli Stany Zjednoczone nie spełnią ustalonych warunków w zakresie obniżenia stawek celnych, Komisja uprawniona jest do przyjęcia aktu wykonawczego zawieszającego zniesienie ceł do czasu spełnienia tych warunków.