Partnerzy

Wawrzyniec Malinowski

RADCA PRAWNY

Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od 2001 roku jako pracownik jednej z krakowskich Kancelarii, od 2011 roku wspólnik oraz partner zarządzający w kancelarii Malinowski i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska w Krakowie. Od 2012 zarządza spółką MW Management & Claims sp. z o.o.

Karierę zawodową rozpoczął jako prawnik. Specjalizował się w prawie procesowym, szczególnie w zakresie roszczeń odszkodowawczych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dodatkowo specjalizował się w postępowaniu egzekucyjnym. W 2006 roku uzyskał uprawnienia syndyka (obecnie licencja syndyka nr 799) i rozpoczął przygodę z prawem upadłościowym, następnie z prawem restrukturyzacyjnym. Czynnym syndykiem był do 2018 roku. Od 2015 roku czynnie włączał się w procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, wykraczające jednak poza domenę prawniczą. Równolegle rozpoczął obsługę prawą procesów inwestycyjnych, najpierw na rzecz zewnętrznych inwestorów, następnie, od 2018 roku, również na rzecz powiązanej spółki MW ASSET MANAGEMENT SA.   

Obecnie w głównej mierze zajmuje się procesem przejęć spółek, oraz ich restrukturyzacją i dostosowaniem do potrzeb Inwestora. Aktywnie rozwija też grupę kapitałową MW ASSET MANAGEMENT SA, pełniąc obowiązki członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Równolegle prowadzi praktykę prawniczą w obszarze prawa procesowego. 

Specjalizacje:

  • Obsługa procesów inwestycyjnych, w połączeniu z procesami restrukturyzacji pozasądowej
  • Postępowanie sądowe - w zakresie spraw odszkodowawczych

wawrzyniec.malinowski@wmalinowski.pl