Adwokaci i Radcowie Prawni

Dawid Dąbrowski

ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (zarówno studiów prawniczych II jak i III stopnia). Aplikację adwokacką odbywał w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w jednej z krakowskich kancelarii adwokackich. Egzamin adwokacki złożony został z wynikiem pozytywnym w 2013 r. W tym samym roku adw. Dawid Dąbrowski uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Zajmuje się obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. W pierwszej płaszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. W drugiej płaszczyźnie, w zakresie doradzania optymalnych rozwiązań ustrojowych w spółkach prawa handlowego.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa cywilnego - prawa kontraktowego zarówno na etapie przed jak i po zawarciu umów. Dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na etapie przed sądowym jak i w toku postępowania sądowego, czy egzekucyjnego. Z sukcesami wspiera klientów w toku prowadzanych negocjacji, jak również w trakcie dochodzonych należności w postępowaniach cywilnych.

Autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego. Uczestnik wielu paneli dyskusyjnych w trakcie organizowanych konferencji naukowych.

Specjalizacje:

  • Postępowanie sądowe w zakresie cywilnym
  • Postępowanie w zakresie karnym i karne skarbowym

dawid.dabrowski@wmalinowski.pl