Prawnicy

Bartosz Laprus

APLIKANT ADWOKACKI


Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę dyplomową w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Od 2019 r. związany z Kancelarią Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni. Spółka Partnerska. Od 2020 r. wspiera działalność pro bono Kancelarii w ramach pomocy prawnej świadczonej podopiecznym Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie. 

Zajmuje się głównie obsługą prawną w zakresie prawa cywilnego w obszarze prawa zobowiązań, postępowań karnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Posługuje się językiem angielskim.


bartosz.laprus@wmalinowski.pl