Reprezentacja Spółki

Angelina Krztoń

PREZES ZARZĄDU

Z Kancelarią Malinowscy i Wspólnicy współpracuje od 2015 roku. Swoją pracę rozpoczęła na stanowisku Asystenta Zarządu, pełniła funkcję prokurenta. W listopadzie 2018 roku została powołana na Prezesa Zarządu Spółki.  

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością.

W Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy kieruje i zarządza działalnością Spółki, rozdziela i koordynuje bieżące projekty oraz sprawuje kontrolę nad realizacją zadań. 

  • Kierowanie i zarządzanie działalnością Spółki
  • Koordynacja bieżących projektów 
  • Kontrola nad realizacją zadań

angelina.krzton@wmalinowski.pl