Skip to main content
Biuletyn

Tarcza Prawna

By 29 września 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Tarcza Prawna.

Działania w celu rozszerzenia działalności podmiotów dotkniętych pandemią.

Działania w sektorze rolnym i spożywczym.

Dofinansowanie na technologię rynku surowców wtórnych.

Dofinansowanie na technologie przyjazne środowisku. 

Tarcza Prawna

Tarcza Prawna to planowany pakiet ustaw, mający na celu przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych poprzez szereg rozwiązań, ułatwiających załatwianie spraw urzędowych. Obecnie projekty są w przygotowaniu.

Działania w celu rozszerzenia działalności podmiotów dotkniętych pandemią

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje udzielanie wsparcia dla podmiotów, które najdotkliwiej odczuły pandemię (sektor hotelarski, gastronomiczny, turystyczny, kulturalny). Wsparcie będzie miało na celu zmianę lub rozszerzenie profilu działalności tych podmiotów.

Działania w sektorze rolnym i spożywczym

W celu zwiększenia odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych na kryzysy, KPO przewiduje szereg inwestycji.

Tworzone będą lokalne centra przechowalniczo-dystrybucyjne i miejsca bezpośredniej sprzedaży dla produktów lokalnych, takie jak MOP-y czy warzywniaki.

Przewiduje się wsparcie MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie zakupu maszyn do przetwarzania i przechowywania produktów.

Maksymalne dofinansowanie na jednego przedsiębiorcę wyniesie 10 mln złotych, a na jednego rolnika – 500 tys. złotych.

Dofinansowanie na technologię rynku surowców wtórnych

Rząd planuje przeprowadzić konkurs na projekty inwestycyjne technologii przyczyniających się do stworzenia rynku surowców wtórnych. Konkurs wygrać może 5 podmiotów, dla każdego przewidziano wartość dofinansowania na poziomie około 70,1 mln złotych.

Dofinansowanie na technologie przyjazne środowisku

Planowane jest przeprowadzenie konkursu na projekty inwestycyjne technologii przyjaznych środowisku. Liczbę przedsiębiorstw, które mogą uzyskać dofinansowanie oszacowano na około 100 podmiotów. Minimalna dotacja może wynieść 200 tys. euro, a maksymalna – 1 mln euro.