Skip to main content
Biuletyn

Styczeń 2021r.

By 27 stycznia 20211 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Styczeń 2021 – nr 1

W styczniowym wydaniu newslettera omawialiśmy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz Funduszu Edukacji Finansowej (link do biuletynu dostępny tutaj). Wskazany projekt dotychczas nie doczekał się realizacji w formie ustawy – na pierwszym posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 21 stycznia 2021 roku, projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Na posiedzeniu Komisji 10 lutego 2021 roku zapadła decyzja o przekazaniu sprawy dalej do podkomisji.

Wspominaliśmy także o poselskim projekcie ustawy nowelizującej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, wprowadzający „nakazy karne” oraz wyłączający prawo do odmowy przyjęcia mandatu (po więcej informacji zapraszamy tutaj). Wskazany projekt wpłynął do Sejmu 8 stycznia 2021 roku i do chwil obecnej nie doczekał się pierwszego czytania.

W styczniowym wydaniu poruszaliśmy również takie kwestie, jak doręczenia elektronicznedematerializacja akcji czy wsparcie uczestników obrotu poszkodowanych wskutek pandemii.